برای دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی در ۲۲ بهمن هیچ نیاز و ضرورتی نمی‌بینم
برای دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی در ۲۲ بهمن هیچ نیاز و ضرورتی نمی‌بینم

سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت: مردم همه ساله با حضور فعال خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان را مایوس می‌کنند.  سیدحسن قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از موهبت‌های الهی بوده که به مردم شریف ایران ارزانی بخشیده است و به نظر من همه آحاد ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن […]

سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت: مردم همه ساله با حضور فعال خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان را مایوس می‌کنند.

 سیدحسن قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از موهبت‌های الهی بوده که به مردم شریف ایران ارزانی بخشیده است و به نظر من همه آحاد ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری فعال داشته و همگی با هم یکصدا در این جشن ملی شرکت کنند.

وی عنوان کرد: برای دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی در ۲۲ بهمن هیچ نیاز و ضرورتی نمی‌بینم زیرا آنها به صورت خودجوش در این اقدام دینی و ملی شرکت می‌کنند و نیازی به توصیه مسئولان ندارند.

هاشمی یادآور شد: مردم همه ساله با حضور فعال خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان را مایوس کرده و به حرف من و امثال من در این رابطه هیچ توجهی نمی‌کنند.