دلیل آب‌شدن یخ‌های قطب شمال
دلیل آب‌شدن یخ‌های قطب شمال
محققان دلیل جدید برای آب شدن سریع یخ های قطب شمال یافتند.

به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد قطب شمال اثرات گرمایش تغییرات جهانی آب و هوا را سریعتر از هر منطقه دیگر روی کره زمین تجربه کرده است. دانشمندان موسسه اقیانوس اسکریپس اسکریپت تئوری جدیدی را با کمک شبیه سازی های رایانه ای و مشاهدات ارائه داده اند که به توضیح دلیل وقوع آن کمک می کند.

تیمی به سرپرستی محقق اسکریپس Emma Beer شاهد تغییراتی بودند که در اقیانوس قطب شمال رخ می دهد، که اکثر سال ها عمدتاً از یخ دریا پوشیده اند. در آنجا، وضعیت غیرمعمول وجود دارد که آب در عمق گرم و در نزدیکی سطح سرد می باشد. آبهای عمیق تر توسط اقیانوسهای نسبتاً گرم اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس تغذیه می شوند، در حالی که آبهای نزدیک به سطح با یخ های دریایی در تماس هستند و در نزدیکی نقطه انجماد باقی می مانند. گرما از آب گرم به سمت آب سردتر به سمت بالا جریان می یابد.

دانشمندان دریافتند که در اثر تغییرات آب و هوایی، آب عمیق تر هنوز گرمتر می شود، اما آب تقریباً زیر سطح زیر یخ دریا نزدیک به نقطه انجماد باقی می ماند. اختلاف فزاینده دما باعث افزایش گرمای رو به بالا می شود. یان آیزنمن، دانشمند آب و هوا، اسکریپس، و محقق تیل واگنر از دانشگاه کارولینای شمالی تخمین می زنند که این پدیده حدود ۲۰٪ مسئولیت تقویت گرمایش جهانی را که در قطب شمال رخ می دهد، بر عهده دارد.

آیزنمن درباره این موضوع گفت: “در حالی كه كارهای قبلی مکانیزم های مرتبط با سطح و جو كه باعث تشدید شرایط موجود قطب شمال می شود بررسی می کند، یافته ما این است كه همچنین دلیل اساسی وجود دارد كه اقیانوس باعث تشدید شرایط منطقه قطبی می شود وقتی منطقه قطبی از یخ های دریایی پوشید است.