دور میزنیم ای دور میزنیم
دور میزنیم ای دور میزنیم

حمید رضا نقاشیان در طول زمانی دوماه گذشته چند مسئله جریان ساز در مدیریت کشور رخ نموده است که اگر از بازار ارز و بازار طلا و سایت های اتومبیل فروشی و واردات ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتها وباز نشستگی ها و و و و بگذریم یک موضوع در ساختار مدیریت کشور و دشمن ستیزی […]

حمید رضا نقاشیان

در طول زمانی دوماه گذشته چند مسئله جریان ساز در مدیریت کشور رخ نموده است که اگر از بازار ارز و بازار طلا و سایت های اتومبیل فروشی و واردات ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتها وباز نشستگی ها و و و و بگذریم یک موضوع در ساختار مدیریت کشور و دشمن ستیزی و جلوگیری از نفوذ بیگانه نقش برخورد قانونی پیدا نموده است که دولت و سازمانهای مخاطب قانون در تدارک دور زدن و عدم اجرای مسئله با لطایف الحیل بدنبال وقت کشی و بهانه تراشی اند. در پی تقاضای مجلس شورا اسلامی وزارت اطلاعات طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دو تابعیتی‌ها اعلام کرد که ۲۱۰ نفر از مدیران دو تابعیتی در جمع مدیران کشور حضور دارند که دانشگاهها و استانداریها و مراکز دولتی از ریاست جمهوری گرفته تا بقیه در حد ۵۰ سازمان در گیر آن بوده و هستند. طبق اعلام وزارت اطلاعات، ۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی حضور دارند.

در بخش از نامه پاسخ وزارت اطلاعات امده است – بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. – برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:

۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران — ۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی – ۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی — ۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور — ۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی — ۶- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک تضاد امنیتی تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مورد نظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند. اساسا اعتماد به کسانی که برای اخد تابعیت ثانوی مجبور به دادن تعهد های مورد اعتنا برای کشورهای دیگر بوده است ، از منظر یک نظام سیاسی که فرایند معضلات مبارزاتی با بخشی از کشورهای عربی و مرتبط با صهیونیسم بین الملل و عموما مخالفین انقلاب اسلامی را با خود حمل میکندامر عجیب و غیر قابل تحمل بنظر میرسد که عجیب تر این است که چرا در این چهل سال بدان توجهی نبوده و سازمانهای اطلاعاتی از ان غفلت نموده اند و حال که چند مورد از تالی فساد های آنه مکشوف افتاده بعد از چهل سال که از پیروزی انقلاب میگذرد هم ارکان دولتی و سازمانها در اندیشه دور زدن این قانون بسر میبرند!!! و کمتر کسی نسبت بدانها حساسیت داشته و دارد. والسلام