دولت سیزدهم برای حل مشکل بیمه زنان و تسهیل ازدواج اقدام کند
دولت سیزدهم برای حل مشکل بیمه زنان و تسهیل ازدواج اقدام کند
رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: مهم ترین مطالبات بسیج زنان از دولت سیزدهم حل مشکلات زنان به ویژه بانوان سرپرست خانوار، رفع موانع ازدواج و...، است.

دولت سیزدهم برای حل مشکل بیمه زنان و تسهیل ازدواج اقدام کند. به گزارش صبح اقتصاد رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: مهم ترین مطالبات بسیج زنان از دولت سیزدهم حل مشکلات زنان به ویژه بانوان سرپرست خانوار، رفع موانع ازدواج و…، است.

مینا بیابانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مطالبات بسیج زنان از دولت آینده گفت: مطالبه بسیج زنان از دولت سیزدهم مسائل اساسی این حوزه است. در این میان موضوع زنان سرپرست خانوار از جمله مهمترین اولویت‌های این نهاد خواهد بود و مطالبه ما کمک دولت در توسعه اشتغال و مهارت آموزی این افراد است.

وی با اشاره بر دیگر مسائل مورد پیگیری بسیج زنان عنوان کرد: در دولت آینده باید موضوعاتی از جمله بیمه زنان، ایجاد اشتغال ثابت برای بانوان سرپرست خانواده و دیگر بانوان و موضوع هشداردهنده جمعیت را پیگیری کنیم تا با کمک دولت به بتوانیم در این موارد برنامه‌هایی مؤثر را اجرایی کنیم.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره بر اهمیت بحث کاهش جمعیت تصریح کرد: متأسفانه بحران کاهش جمعیت در کشور و در آینده نزدیک تبدیل به یک چالش خواهد شد. به همین منظور ضرورت دارد تا دولت با اهتمام بیشتر به ایجاد شرایط فرزندآوری و حمایت از زوجین به ویژه در سنین باروری اقدام و قوانین و مشوق‌های حمایتی در این زمینه وضع کند.

بیابانی با اشاره بر لزوم استفاده از توانمندی‌های دختران و زنان جوان کشور اظهار داشت: در کشور بانوان با مهارتی داریم که باید شرایط استفاده از ظرفیت‌های آنها ایجاد شود و در بدنه مدیریتی و در سطح جامعه از آنها استفاده کنیم. به همین منظور نیز در دولت بعدی تلاش خواهیم کرد تا با همکاری نهادهای مسئول، در زمینه ایجاد تسهیلات متعدد برای فعالیت بانوان اقدام کنیم.

وی با تاکید بر موضوع تشکیلات خانواده نیز عنوان کرد: با توجه به آمار ازدواج و تجرد در کشور، یکی از الزامات فعلی جامعه فراهم کردن امکانات ازدواج و تسهیل آن است و دولت باید برای این امر علاوه بر قوانین و مشوق‌های مالی و حمایتی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی داشته باشد.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: در حال حاضر موضوع مسکن از جمله موانع ازدواج به شمار می‌رود و طبیعی است که یکی از وظایف دولت سیزدهم کاهش این مشکل خواهد بود.

بیابانی با اشاره بر مبحث تحکیم و تعالی بنیان خانواده بیان کرد: با توجه به آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور به ویژه آمار طلاق، یکی از وظایف مهم دولت سیزدهم اقدام در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری نهادهای مسئول خواهد بود. بسیج جامعه زنان نیز با تمام تمهیدات و با ارائه پیشنهادات خود به دولت جدید به تحکیم خانواده و کاهش آسیب‌های مرتبط به آن کمک خواهد کرد.