دولت ۱۷ هزار میلیارد اوراق فروخت
دولت ۱۷ هزار میلیارد اوراق فروخت
دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانک‌ها این اوراق را خریده‌اند.

دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانک‌ها این اوراق را خریده‌اند.

به گزارش صبح اقتصاد، پس از هجمه‌های منفی که به انتشار و فروش اوراق از سوی فعالان بازار سرمایه شکل گرفت، وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار قابل توجه اوراق در مهرماه اعلام کرد که نه تنها دولت از مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده بلکه مبلغ آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن‌ها صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.

طبق اعلام این وزارتخانه، در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بابت فروش شش ماهه اول سال جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است. در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.

پس از این موضوعات، دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را از بازار اوراق به سمت فروش اموال مازاد برد و اعلام کرد: هر اوراقی که منتشر می‌شود، برای بازپرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته است و آنگونه که میرکاظمی_رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

وی درباره فروش اوراق در سال آینده نیز بیان کرد که دولت سیزدهم سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد. یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می‌کند.

در نیمه دوم سال، دولت تاکنون طی پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که در نوزدهمین حراج، سه بانک‌ به میزان ۹۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل ۶۶۱۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع در این حراج ۷۵۳۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد.

در حراج بیستم اوراق مالی اسلامی دولتی نیز یک بانک معادل ۳۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به میزان ۹۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در این حراج ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت خریداری شد.

بانک‌ها در حراج بیست و یکم و بیست و دوم هیچ اوراقی نخریدند و خریداران بازار سرمایه در حراج بیست و یکم معادل ۷۵۸ میلیارد تومان و در حراج بیست و دوم به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق دولت را خریدند.

در حراج بیست و سوم نیز، بانک‌ها و خریداران بازار سرمایه به ترتیب ۱۹۶۰ و ۵۱۵۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع طی برگزاری این حراج معادل ۷۱۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد. بنابراین، دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه دوم سال جاری معادل ۱۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق فروخته است که بیشتر خریداران این اوراق خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه هستند.