مناظره انتخاباتی سال ٩۶ برای انتخاب رئیس جمهوری ایران ایران برای سالهای ١٣٩۶الی ١۴٠٠ در مرحله سئوالات اجتماعی تقریباً ٢/۵ساعت بطول انجامید. صرف نظر از اشکالاتی که نفس برنامه که برنامه داشت مانند نحوه قرعه کشی و زمان اعطائی به کاندیداها و امثالهم دو عنصرمهم در مباحث مطرح شد. اول : اینکه کم کاریهایی که […]

مناظره انتخاباتی سال ٩۶ برای انتخاب رئیس جمهوری ایران ایران برای سالهای ١٣٩۶الی ١۴٠٠

در مرحله سئوالات اجتماعی تقریباً ٢/۵ساعت بطول انجامید.

صرف نظر از اشکالاتی که نفس برنامه که برنامه داشت مانند نحوه قرعه کشی و زمان اعطائی به کاندیداها

و امثالهم دو عنصرمهم در مباحث مطرح شد.

اول : اینکه کم کاریهایی که در کشور صورت گرفته چه حجمی را در بر می گیرد که انصافاً تفاوت بین آنچه باید میکردیم و آنچه کرده ایم فاصله نجومی است.

دوم : نیازهای جدی کشور و رفع عقب ماندگی ها و مشکلات محیط زیست وفقر کمر شکنی که جامعه را در ابعاد مختلف هدف گرفته مطرح شد که برای رفع آن با دولتهای امثال دولت ١١هرگز قابل رفع و جبران نیست.

ایران اسلامی با وجود منابع انسانی و منابع زیرزمینی و موقعیت  ژئوپولیتیک واقعا برای بهترین کشور جهان بوده و مردم آن سعادتمند ترین شرایط را داشته باشند، ذره ای کم ندارد.

ایران اسلامی سرمایه ای ممتاز و بی بدیل مثل تفکر اعتقادی و اسلامی را در حد ٩٨درصد ایرانیان در ساختار خودداشته و دارد که با بقیه کشورهای  باصطلاح اسلامی تفاوتهای بسیاری داراست.

هضم تفکر مردم سالاری واقعی در تحقق انقلاب اسلامی فی الواقع در جهان اسلام نادر است.

همبستگی و حضور جدی مردم در صحنه های سیاسی اجتماعی فی الواقع در جهان بی نظیر است.

حجم هجمه و دشمنی که با ایرانیان فقط بدلیل استقلال طلبی و اعتقادی بودن ، در طول ٣٨ سال صورت گرفته با هیچ کشوری صورت نیافته است.

در جمع باید به این  جمع بندی رسید که نسبت ظرفیت موجود در کشور عزیز ما به نسبت تحقق تکالیف و بایدها را با نسبت صد به یک میتوان سنجید

دولت یازدهم با ساختار مفرط سنی وزرا و مسئولین و کم تحرکی و گرایش به قشر سرمایه دار حتی از این نسبت هم عدول داشته است و از خدای متعال مسئلت میکنم ملت ایران بتواند در انتخابات ٩۶ ب نامزدی اعتماد کند که حداقل نسبت مورد نیاز بالفعل نمودن قوه های کشور را رعایت نموده و ایران و مردم شریف آن از تمکن معقول خوشوقتی و جغرافیای ملی بهره مند گردند.

ان شاالله

والسلام

حمیدرضا نقاشیان