هیچ بحرانی وجود ندارد که دیپلماسی نتواند آن را حل کند
هیچ بحرانی وجود ندارد که دیپلماسی نتواند آن را حل کند

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه نباید بحران‌ تازه‌ای در منطقه به وسیله بمباران و یا استعفا تحمیل شود، گفت: هیچ بحرانی وجود ندارد که دیپلماسی نتواند آن را حل کند.  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص شرایط منطقه در اخرین توئیت خود نوشت: به هر اندازه که در پایان دادن به […]

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه نباید بحران‌ تازه‌ای در منطقه به وسیله بمباران و یا استعفا تحمیل شود، گفت: هیچ بحرانی وجود ندارد که دیپلماسی نتواند آن را حل کند.

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص شرایط منطقه در اخرین توئیت خود نوشت: به هر اندازه که در پایان دادن به کابوس سوریه از طریق گفت‌وگویی فراگیر نزدیک ‌می شویم، همین کار را برای یمن هم باید انجام دهیم. نباید بحران‌ تازه‌ای به وسیله بمباران ، تهدید و یا استعفا تحمیل شود. هیچ بحرانی نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد. ما یک بار آنرا ثابت کردیم. هدف ایران تامین و حفظ صلحی است که هیچ طرفی از آن محروم و مستثنی نشود.