رئيسي:روابط سياسي ايران و کوبا در عاليترين سطح قرار دارد
رئيسي:روابط سياسي ايران و کوبا در عاليترين سطح قرار دارد
کاسترو:دوران يکجانبه‌گرايي به سرآمده. رئيس جمهور با اشاره به دستاوردهاي انقلاب کوبا، به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت اظهار داشت: امروز روابط سياسي ايران و کوبا در عالي‌ترين سطح قرار دارد و اقتضاي اين سطح از روابط آن است که در ساير حوزه‌ها نيز شاهد گسترش روابط و همکاري‌هاي فيمابين باشيم.

کاسترو:دوران يکجانبه‌گرايي به سرآمده. رئيس جمهور با اشاره به دستاوردهاي انقلاب کوبا، به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت اظهار داشت: امروز روابط سياسي ايران و کوبا در عالي‌ترين سطح قرار دارد و اقتضاي اين سطح از روابط آن است که در ساير حوزه‌ها نيز شاهد گسترش روابط و همکاري‌هاي فيمابين باشيم.

به گزارش صبح اقتصاد، سيدابراهيم رئيسي بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلي در آخرين بخش از برنامه‌هاي سفر رسمي دو روزه به کوبا در ديدار با آقاي «رائول کاسترو» رهبر معنوي و رئيس جمهور سابق اين کشور گفت: امروز روابط سياسي تهران و هاوانا در عالي‌ترين سطح از ابتداي برقراري روابط دو کشور قرار دارد.

رئيس جمهور با اشاره به پيشرفت‌ها و دستاوردهاي انقلاب کوبا، به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت افزود: اقتضاي اين سطح از روابط سياسي ميان دو کشور اين است که در ساير حوزه‌ها از جمله اقتصادي، فني، بيوتکنولوژي، پزشکي، دارويي و توليد واکسن نيز شاهد گسترش روابط و همکاري‌هاي فيمابين باشيم.

رئيس جمهور با تمجيد از صبوري، ايستادگي و روحيه آزادي‌خواهي دولت و ملت کوبا در برابر تحريم‌هاي ناعادلانه و يکجانبه آمريکا عليه اين کشور، ۶ دهه اعمال تحريم عليه اين کشور و نقض گسترده حقوق بشر عليه ملت کوبا از سوي مدعيان دفاع از حقوق بشر را محکوم کرد. رئيسي همچنين بر ضرورت اتحاد و همفکري هر چه بيشتر کشورهاي همسو در مقابل استکبار جهاني، به ويژه در پي تحولات اخير در عرصه بين‌الملل و گذار از نظام کنوني به نظام چندجانبه‌گرايي تاکيد کرد. «رائول کاسترو» رهبر معنوي و رئيس جمهور سابق کوبا نيز در اين ديدار با تمجيد از مبارزات انقلابي ملت ايران و ۴۴ سال ايستادگي آنان در مقابل زورگويي‌هاي استکبار و امپرياليسم جهاني گفت: امروز دوران يکجانبه‌گرايي به سر آمده و در حال گذار به چندجانبه‌گرايي هستيم.رائول کاسترو هم‌چنين به بيان خاطراتي از دوران مبارزات خود و برادر فقيدش پرداخت.