رئیس سابق پارلمان عراق حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد
رئیس سابق پارلمان عراق حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد

«سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق در جریان دیدار با «ایرج مسجدی» سفیر تهران در بغداد، حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد.  «سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق با «ایرج مسجدی» سفیر تهران در بغداد دیدار کرد. بر اساس این گزارش، الجبوری در جریان این دیدار با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، آن را به […]

«سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق در جریان دیدار با «ایرج مسجدی» سفیر تهران در بغداد، حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد.

 «سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق با «ایرج مسجدی» سفیر تهران در بغداد دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، الجبوری در جریان این دیدار با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، آن را به شدت محکوم کرد.

مسجدی نیز در این دیدار مدیریت الجبوری در سومین دوره از پارلمان عراق را ستود.

وی همچنین از تلاش های الجبوری برای تقویت مناسبات و روابط میان تهران و بغداد قدردانی کرد.

مسجدی همچنین بر تداوم حمایت های ایران از وحدت و یکپارچگی عراق تأکید کرد.