راهپیمایی ضد آمریکایی مردم در تهران و سراسر کشور برگزار می شود
راهپیمایی ضد آمریکایی مردم در تهران و سراسر کشور برگزار می شود

در پی خروج آمریکا از برجام، بعد از نماز جمعه این هفته راهپیمایی ضد آمریکایی مردم در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.   در پی خروج دولت آمریکا از برجام، راهپیمایی مردمی ضد استکباری ملت ایران جمعه این هفته به دعوت این شورا در سراسر کشور برگزار می شود.این راهپیمایی پس از اقامه نماز […]

در پی خروج آمریکا از برجام، بعد از نماز جمعه این هفته راهپیمایی ضد آمریکایی مردم در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.

  در پی خروج دولت آمریکا از برجام، راهپیمایی مردمی ضد استکباری ملت ایران جمعه این هفته به دعوت این شورا در سراسر کشور برگزار می شود.این راهپیمایی پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه و با سردادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد استکباری برپا می‌شود.