رتبه ۱۲۵ ايران در شاخص تاب‏ آوری اقتصادی سال ۲۰۲۰
رتبه ۱۲۵ ايران در شاخص تاب‏ آوری اقتصادی سال ۲۰۲۰
رتبه ۱۲۵ ایران در شاخص تاب‏ آرتبه ایران در شاخص تاب‌آوری اقتصادی با افت ۵ رتبه‌ای مواجه شده و مجددا در جایگاه ۱۲۵جهان قرار گرفته است.

رتبه ۱۲۵ ایران در شاخص تاب‏ آوری اقتصادی سال ۲۰۲۰

رتبه ۱۲۵ ایران در شاخص تاب‏ آرتبه ایران در شاخص تاب‌آوری اقتصادی با افت ۵ رتبه‌ای مواجه شده و مجددا در جایگاه ۱۲۵جهان قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش به بررسی شاخص تاب‌آوری پرداخته است.

این شاخص جهانی از  ۱۲ زیرشاخص با وزن یکسان، تشکیل شده و برای ۱۳۰ کشور جهان محاسبه و رتبه بندی می‌شود. بررسی ساختار و تغییرات این شاخص به مدیران کسب وکار این امکان را می‌دهد تا منابع قدرت و آسیب پذیری موجود در تاب‌آوری یک کشور را، اعم ازعوامل مختل (اقتصاد، کیفیت ریسک یا زنجیره تأمین) شناسایی کنند. در سال ۲۰۲۰، کشورهای نروژ، سوییس و دانمارک به ترتیب با کسب امتیازهای ۱۰۰ ، ۹۸٫۸ و  ۹۸٫۴ در صدر ۱۳۰ کشور مورد بررسی از لحاظ شاخص تاب‌آوری قرار دارند؛ این درحالی است که کشورهای هایتی، ونزوئلا و اتیوپی به ترتیب با کسب امتیازهای صفر، ۸٫۹ و ۱۳٫۸پایین‌ترین رده را در میان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. ایران نیز از لحاظ شاخص تابآوری با امتیاز  ۲۱٫۱ در رتبه ۱۲۵ قرار دارد.

 

جایگاه ایران در میان کشورهای منتخب خاورمیانه

ایران در میان سطوح تشکیل دهنده شاخص تاب‌آوری جهانی، در زنجیره تامین امتیاز بالاتری را نسبت به سایر موارد، کسب کرده است. امتیاز ایران در سه بعد اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین به ترتیب امتیازهای ۱۳٫۶ ،۱۰و ۳۱٫۵ بوده که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریسک است.همچنین روند امتیاز و رتبه ایران در شاخص تاب‌آوری جهانی FM طی سال‌های  ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، روند امتیازی ایران تا سال ۲۰۱۸ افزایشی و رو به بهبود بوده ولی از سال ۲۰۱۹ روند نزولی آن آغاز شده و در سال  ۲۰۲۰ به  ۲۱٫۱ رسیده است. با توجه به اینکه رتبه ایران در این شاخص با وجود بهبود هر ساله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ، در سال ۲۰۲۰ با افت ۵ رتبه‌ای مواجه شده و مجددا در جایگاه ۱۲۵جهان قرار گرفته است.همچنین در میان ۱۲ محرک اصلی شاخص تاب‌آوری رتبه ایران در کیفیت ریسک بلایای طبیعی، بهره‌مندی با رتبه‌های ۶۶ و ۷۲ بهترین عملکرد و در زیرشاخص حکمرانی شرکت‌ها دارای بدترین عملکرد با رتبه ۱۲۶ بوده است. در ادامه بدترین امتیازهای متعلق به ایران در زیرشاخص‌های قرارگرفتن در معرض بلایای طبیعی با امتیاز ۰ رتبه ۱۰۶، در بهره‌وری با امتیاز ۱۲٫۵ دارای رتبه ۷۲، کنترل فساد با امتیاز ۱۳٫۹ دارای رتبه ۱۱۷ است. و بهترین امتیازهای آن نیز در زیرشاخص‌های مربوط به شهرنشینی با کسب امتیاز ۶۹٫۵ دارای رتبه ۸۶ و در کیفیت زیرساخت‌ها با امتیاز ۵۵٫۲ دارای رتبه ۸۴ و در زیرشاخص شدت نفت با ۴۹٫۹ درصد دارای دارای رتبه ۱۱۷ است.براساس این گزارش؛ با توجه به این شاخص‎ها می‌توان با توجه به مسئله شیوع ویروس کویید ۱۹ متوجه شد که چگونه ممکن است که محیط کسب و کار یک کشور در مرحله بهبود قرار گیرد و چگونه سازمان‌ها می‌توانند از خسارت اقتصادی ناشی از ویروس کویید ۱۹ جلوگیری کنند. این بینش برای تصمیم‌گیری‌های مهم در هنگام ایجاد یا تخصیص مجدد امکانات گسترش زنجیره‌های تامین و به کارگیری بازارهای جدید بسیار حیاتی است.وری اقتصادی سال ۲۰۲۰