رشد۱۹درصدی اجاره مسکن در تهران
رشد۱۹درصدی اجاره مسکن در تهران

رئیس مرکز آمار ایران گفت: نرخ تورم سالیانه ۱۰.۲ درصدی که مرکز آمار اعلام کرده، میانگین نرخ تورم است و این به معنی افزایش قیمت کالا و خدمات در ماه‌های گذشته نیست.  امیدعلی پارسا، درباره تفاوت آمار تورم مرکز آمار با آنچه مردم در جامعه لمس می‌کنند، گفت: نرخ تورم سالیانه ۱۰.۲ درصدی که از […]

رئیس مرکز آمار ایران گفت: نرخ تورم سالیانه ۱۰.۲ درصدی که مرکز آمار اعلام کرده، میانگین نرخ تورم است و این به معنی افزایش قیمت کالا و خدمات در ماه‌های گذشته نیست.

 امیدعلی پارسا، درباره تفاوت آمار تورم مرکز آمار با آنچه مردم در جامعه لمس می‌کنند، گفت: نرخ تورم سالیانه ۱۰.۲ درصدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده، «میانگین نرخ تورم» است و این به معنی افزایش قیمت کالا و خدمات در ماه های گذشته نیست.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: اگر آمار مرکز آمار نتواند واقعیت زندگی مردم و کف بازار را نشان دهد، به طور قطع تنها اتلاف هزینه است.

پارسا با اشاره به اینکه میزان افزایش قیمت ها به صورت جزئی و کالا به کالا در سایت مرکز آمار ایران موجود است و اگر مردم بخواهند از رشد افزایش قیمت ها مطلع شوند باید به این آمارها مراجعه کنند گفت: آنچه به عنوان نرخ تورم سالیانه اعلام شده، میانگین نرخ تورم در یازده ماه منتهی به ماه جاری در مقایسه با یازده ماه مشابه سال قبل از آن است و به هیچ وجه نشان دهنده افزایش قیمت ها در ماه‌های اخیر نیست.

پارسا بابیان اینکه متوسط افزایش قیمت‌ها در کشور در ماه جاری به ۴.۳ درصد رسیده است، گفت: میانگین نرخ تورم اجاره و تمدید مسکن در کشور به ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

پارسا در مورد دلایل تفاوت موجود بین آمار تورم از سوی مرکز آمار و آنچه که در جامعه ملموس است،گفت: میزان تورم در ۳ مدل «ماهانه»، «نقطه به نقطه» و «سالیانه» بررسی می شود و ما باید به این نکته نیز توجه کنیم که این آمار بر مبنای نمره میانگین اعلام می شود و آمار تورمی که اعلام می شود به طور متوسط است.

رئیس مرکز آمار با اشاره به نرخ تورم ماهانه که وضعیت افزایش قیمت‌ها و سبد قیمت را طی یکسال ارزیابی می‌کند گفت: متوسط افزایش ماهانه قیمت‌ها برمبنای نرخ تورم ماهانه، قبل از دو ماه گذشته، ۸ دهم درصد بوده و طی دوماه اخیر به ترتیب به ۱.۱ درصد و ۲.۲ درصد رسیده و هم اکنون نیز در این ماه شاهد افزایش ۴.۳ درصدی قیمتها هستیم و شتاب افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد شده است.

وی در مورد میزان تورم در کشور نیز به مدل بررسی تورم نقطه به نقطه سالیانه (مدت مشابه سال قبل) اشاره کرد و گفت: نرخ تورم بر مبنای مدل تورم نقطه به نقطه سالیانه هم اکنون در کشور ۲ رقمی است.

پارسا برای مثال به وضعیت بازار مسکن و آمارگیری برمبنای مدل تورم سالیانه اشاره کرد و گفت: در این مدل بررسی تورم مسکن را به صورت مقایسه سالیانه درنظر گرفته ایم و برای مثال در زمینه تمدید اجاره مسکن و جابجایی شاهد صفر تا ۱۷۴ درصد افزایش نرخ در این حوزه هستیم. اما میانگین سالیانه افزایش نرخ تمدید اجاره مسکن ۳۰ درصد است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: میانگین اجاره مسکن در کشور ۱۱ درصد و برای تهران با ۱۹ درصد افزایش همراه است.