رشد بیش از ۴ درصدی اقتصاد ایران
رشد بیش از ۴ درصدی اقتصاد ایران
بررسی آمارهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد

به گزارش صبح اقتصاد بررسی آمارهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۷۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۶۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۵۱۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷۲۵۴ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۳٫۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۰ دارد.بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳٫۷-، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴٫۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پُست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.لازم به ذکر است که براساس گزارش بانک مرکزی نیز تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷٫۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵٫۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶٫۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ رشد ۱۴٫۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۵٫۱ و ۱۳٫۵ درصد می‌باشد.در مجموع، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱٫۴ و ۱۳۴۱۵٫۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴٫۴ و ۳٫۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴٫۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.گفتنی است، به نظر می‌رسد که عواملی نظیر واکسیناسیون عمومی و همچنین دیپلماسی فعال اقتصادی از جمله عواملی بودند که سبب رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ شدند.