تلاش دولت برای تقویت رابطه میزان رشد حقوق شهروندی با رشد جامعه
تلاش دولت برای تقویت رابطه میزان رشد حقوق شهروندی با رشد جامعه

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق‌شهروندی گفت: دولت‌ها باید از سازمان‌های مردم نهاد برای اجرای قوانین حقوق‌ شهروندی استفاده کنند. شهیندخت مولاوردی در جلسه ای از سلسه نشست های حقوق شهروندی و توسعه با تسلیت درگذشت هموطنانمان در فاجعه زلزله غرب ایران اظهار کرد: در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی هستیم. این […]

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق‌شهروندی گفت: دولت‌ها باید از سازمان‌های مردم نهاد برای اجرای قوانین حقوق‌ شهروندی استفاده کنند.

شهیندخت مولاوردی در جلسه ای از سلسه نشست های حقوق شهروندی و توسعه با تسلیت درگذشت هموطنانمان در فاجعه زلزله غرب ایران اظهار کرد: در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی هستیم. این سلسه نشست ها کمک شایانی به بهبود شرایط و گسترش این حوزه می کند. بررسی حقوق شهروندی و توسعه نظر من را به خود جلب کرد و سعی می کنم در این چارچوب موضوعاتی طرح کنم. اولین سوال این است که آیا ما باید حقوق شهروندی و توسعه را جدا از هم پی بگیریم یا این دو موضع را باهم بررسی کنیم؟

وی ادامه داد: در حقوق شهروندی آزادی، حقوق‌مدنی – سیاسی نسل اول، نسل دوم حقوق برابری و نسل سوم بحث حفاظت از محیط زیست و ان‌شاءالله به نسل چهارم خواهیم رسید. فراموش نکنیم در حق شهروندی ما با حقوق افراد به صرف عضویتشان در جامعه رو به رو هستیم.

مولاوردی گفت: میزان رشد حقوق شهروندی با رشد هر جامعه ای رابطه مستقیم دارد. در جوامع مختلف متفاوت است و هر دولت سعی می کند که این رابطه را تقویت کند. در این میان از مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه باید نام برد.

وی همچنین گفت: ما نیاز داریم تا به بحث های اقتصادی و اجتماعی در این رابطه توجه کنیم. این ها ساختارهای فرا حقوقی هستند که اگر معیوب باشند با داشتن بهترین سیستم حقوقی هم ثمری حاصل نمی شود.

مولاوردی گفت: فلسفه وجودی دولت این است که به وجود آمده تا حقوق شهروندی مردم را تامین کند. دولت ها از طریق تصویب قوانین آن ها را تصویب می کند اما بدون نظارت و کنترل ها ما شاهد تحقق آرمان ها نخواهیم بود. لذا دولت ها علاوه بر تامین باید از آن صیانت نیز بکنند. این دو عمل مکمل هم هستند و ما را در وضعیتی قرار می دهند که کمتر شاهد نقض قوانین باشیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق‌شهروندی و توسعه در دین اسلام بیان شده است، گفت: باید دید چرا با وجود اینکه این موضوع در دین ما وجود دارد در گذر زمان کمرنگ شده است.

وی سپس خاطرنشان کرد که شهروندان باید حقوق‌ و تکالیف خود را بشناسند.

مولاوردی سپس با بیان گفته ای از حضرت علی (ع) تصریح کرد: حقوق و حق متقابل را باید در جامعه پیگیری کنیم. اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شهروندی همه مردم یک جامعه حتی اکر مسلمان نباشد، امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که در قرآن وجود دارد.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود، رضایت شهروندان و کرامت انسانی هستند. در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گزاره هایی مطرح شده است. انتهای منشور هم سازوکار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.

مولاوردی در ادامه گفت: توجه جدی که باید به همکاری بین بخشی، سازمان های مردم نهاد و سه قوه باشد در این منشور در نظر گرفته شده اند؛ چرا که نقش مهمی در اجرای آن دارند.

وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در اجرایی شدن حقوق شهروندی گفت: باید با مشارکت بخش دولتی این حوزه را پیگیری کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: پرسیده می شود کی این منشور به صورت قانون در می آید؟ قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد؛ این منشور مجموعه ای از قوانین کشور و یا برنامه هایی است که باید اجرا شود.

وی گفت: می دانیم که بعضا خلط مبحثی با حقوق بشر شده و این منشور کامل نیست، اما نباید باعث کاهش این حقوق شود. باید از چارچوب های نظری و علمی گذر کنیم و باید به اقدام و عمل برسیم.

مولاوردی همچنین گفت: آموزش از سنین پایه و به زبان ساده امری ضروری است. مذاکراتی صورت گرفته و پیگیری هایی شده  است. باید آموزش های لازم را به همه اقشار از کودک تا مدیران و کارکنان بدهیم.

مولاوردی با اشاره به نسبت میان دو موضع حقوق شهروندی و توسعه گفت: توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد. شکل گیری و نهادمند شدن توسعه به مشارکت نیاز دارد. در نهایت این وضعیت بهبود زیر ساخت ها و توسعه عادلانه تسهیلات و خدمات را به همراه خواهد داشت.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: تلفیق حفاظت از محیط زیست و جامعه، دستیابی به عدالت جامعه از جمله فعالیت هایی است که باید برای توسعه پایدار انجام دهیم.