رشد و شکوفایی اقتصادی با نقش محوری بانک ها در حرکت چرخ تولید
رشد و شکوفایی اقتصادی با نقش محوری بانک ها در حرکت چرخ تولید
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر خنثی سازی تحریم ها با تلاش در سنگر اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: امروز باید تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم که این امر با تلاش مضاعف در سنگر اقتصادی کشور حاصل می شود.

رشد و شکوفایی اقتصادی با نقش محوری بانک ها در حرکت چرخ تولید

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر خنثی سازی تحریم ها با تلاش در سنگر اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: امروز باید تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم که این امر با تلاش مضاعف در سنگر اقتصادی کشور حاصل می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در جلسه بررسی عملکرد اداره امور شعب استان هرمزگان که با حضور سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی و فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه ۲ کشور برگزار شد، با بیان اینکه کسب رضایت مشتریان مهم ترین عامل دستیابی به منابع در بانک است، افزود: باید به سمت کارمزد محوری حرکت کنیم و صدور ضمانتنامه از جمله این فعالیت هاست.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، نقش بانک ها در حرکت چرخ تولید را موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور عنوان کرد.

سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی نیز توجه بانک ملی ایران به خدمات خاص و ویژه حوزه بانکداری دیجیتال مانند پیام رسان اجتماعی و رمز یکبار مصرف را وجه تمایز این بانک در نظام بانکی دانست. همچنین خواستار اهتمام ویژه کارکنان جهت ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال به ویژه اپلیکیشن ۶۰ شد.

 

فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه دو کشور بانک نیز در این مراسم استفاده بیشتر از ظرفیت های استان هرمزگان را ضروری دانست و به تشریح عملکرد این استان در بین شعب منطقه دو کشور پرداخت.