رشد ۴۵درصدی اعتبارات هزینه‌ای بخش آب و کشاورزی
رشد ۴۵درصدی اعتبارات هزینه‌ای بخش آب و کشاورزی

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به رشد ۴۵ درصدی اعتبارات هزینه ای بخش آب و کشاورزی در سال ۹۸ گفت: در لایحه ۲۴۲۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های تامین آب شرب شهرها در نظر گرفته شده است. به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مژگان خانلو در خصوص وضعیت بخش آب و کشاورزی در […]

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به رشد ۴۵ درصدی اعتبارات هزینه ای بخش آب و کشاورزی در سال ۹۸ گفت: در لایحه ۲۴۲۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های تامین آب شرب شهرها در نظر گرفته شده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مژگان خانلو در خصوص وضعیت بخش آب و کشاورزی در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اظهارداشت: اعتبار لازم برای خاتمه ۲۳ طرح خاتمه یافتنی بخش آب، با رقم پیشنهادی ۵۳۱۹ میلیارد ریال در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۸ افزود: این رقم ۵ برابر رقم متناظر در قانون بودجه ۹۷ است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در اولویت هستند، گفت: برای تامین تعهدات دولت، در طرح های فاینانس، به میزان یکهزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

خانلو همچنین به خرید تضمینی آب اشاره کرد و افزود: برای تقویت اعتبارات هزینه ای خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از ۲۰۹۰ میلیارد به ۴۱۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که ۹۶ درصد رشد را نشان می دهد.

سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد: همچنین به موضوع احیا و بازسازی آب بندان های استان های شمالی کشور توجه ویژه ای شده و به میزان ۱۴۵۰ میلیارد ریال در ردیف های متفرقه لایحه بودجه اعتبار پیش بینی شده است.

استمرار تامین اعتبار منابع مورد نیاز بیمه کشاورزی

خانلو در ادامه با تاکید بر تداوم برنامه های ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی در قالب تبصره ۱۸ لایحه گفت: استمرار تامین اعتبار منابع مورد نیاز بیمه کشاورزی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال، واکسیناسیون دام به مبلغ هزار میلیارد ریال و ایجاد زیرساختهای تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در داخل کشور به مبلغ ۲هزار میلیارد ریال در قالب تبصره ۱۳ پیش بینی شده است.

سخنگوی ستاد بودجه گفت: تقویت اعتبارات کاداستر اراضی کشاورزی و ملی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی با ۶۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷ مواجه بوده و به رقم ۵۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: همچنین برای تقویت اعتبارات هزینه ای ردیف خرید واکسن و واکسیناسیون دام، ۱۲۷۰ میلیارد ریال در نظر گرفته ایم که نسبت به سال ۹۷ رشد ۴۲ درصدی دارد.

خانلو تاکید کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کلیه شرکت های دولتی و دستگاه های بخش کشاورزی مستقر شده است.

۲.۴ هزارمیلیارد تومان بودجه طرحهای تامین آب شرب شهرها

خانلو همچنین به تقویت اعتبارات طرح های تامین آب شرب اشاره کرد و گفت: به تقویت اعتبارات طرح های تامین آب شرب و آبرسانی به شهرها در بودجه ۹۸ عنایت ویژه ای صورت گرفته به گونه ای که اعتبار پیشنهادی برای طرح های آبرسانی و سدهای با هدف تامین آب شرب در لایحه بودجه سال ۹۸ در حدود ۲۴۲۱۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به مصوب سال ۹۷ رشد ۲۴ درصدی دارد.

رشد ۴۵ درصدی اعتبارات بخش آب و کشاورزی

سخنگوی ستاد بودجه ۹۸ افزود: در مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش آب و کشاورزی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشدی معادل ۲۱ درصد داشته است.

وی گفت: همچنین اعتبارات هزینه ای بخش آب و کشاورزی در سال ۹۸ با رشد ۴۵ درصدی از مبلغ ۱۵۶۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ به مبلغ ۲۲۷۴۰ میلیارد ریال رسیده است./منبع مهر