رشد ۶درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱
رشد ۶درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۶درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱میلیارد و ۴۲۵‌میلیون دلار رسیده است

به گزارش صبح اقتصاد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۶درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱میلیارد و ۴۲۵‌میلیون دلار رسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد ۶درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ خبر داده است.کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هرساله برآورد خود از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع‌آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین می‌کند.آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۱ توانسته است ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۸۳ میلیون دلار افزایش داشته است.بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۲۱ همچنین ۸۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن ۷۸ میلیون دلار اعلام شده بود.

 

رشد ۶۴درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان

آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال ۲۰۲۱ را نیز ۱۵۸۲ میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۶۲۰ میلیارد دلار معادل ۶۴ درصد رشد داشته است. در سال پیش از آن ۹۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در کشورهای توسعه‌یافته طی سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۳۴درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۷۴۵ میلیارد دلار رسیده است.سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در کشورهای درحال‌توسعه ۳۰ درصد رشد داشته و به ۸۳۷ میلیارد دلار رسیده است.