رشد ۶.۵ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
رشد ۶.۵ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
بررسی آمارهای مربوط به وضعیت بیمه بیکاری در کشور طی سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

رشد ۶.۵ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، بررسی آمارهای مربوط به وضعیت بیمه بیکاری در کشور طی سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

بیمه بیکاری یکی از حمایتهای تامین اجتماعی به شمار می رود که به موجب آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه که طبق این قانون بیکار یا فاقد شغل شده و از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می‌تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود. در حال حاضر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد مقرری بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است، چرا که افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد.

 

شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاری چیست؟

بر اساس قانون، مقرری بیمه بیکاری به کسانی پرداخت می شود که به طور غیر ارادی یا به علت حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. متقاضیان بیمه بیکاری باید حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه یا محل اشتغال را داشته باشند.مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری خود را به ادارات کار استان محل سکونت اعلام کنند. کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

 

تهران، اصفهان و خراسان رضوی در صدر مقرری بگیران

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۸ تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده که نسبت به سال گذشته، ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.استانهای تهران با ۵۹ هزار و ۴۶۱ نفر، اصفهان با ۲۵ هزار و ۱۶۷ نفر و خراسان رضوی با ۱۵ هزار و ۵۷۱ نفر بیشترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده اند.همچنین بر اساس این گزارش، تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷ جمعا ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر بوده که بیش از ۱۹۸ هزار نفر را مردان و بیش از ۶۰ هزار نفر را زنان تشکیل دادند.از مجموع ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ مقرری بگیر جدید بیمه بیکاری ۹۸۶۰ نفر فاقد مهارت و بیش از ۷۴ هزار نفر دارای مهارت اعم ماهر، نیمه ماهر و متخصص بوده اند.در سال ۱۳۹۷ جمعا ۳۰ هزار و ۳۱۸ نفر از مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری جهت افزایش مهارت و بازآموزی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند که ۲۶ هزار و ۱۱۱ نفر از آنها مرد و مابقی زن بودند.در خصوص آمار قطع مقرری بیمه بیکاری طی این سال، ۱۹۲ هزار و ۱۱۷ مورد قطع مقرری گزارش شده که بیشترین دلیل آن، اشتغال مجدد فرد، شناسایی اشتغال پنهان و عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و کمترین علت قطع مقرری، عدم حضور در دوره های آموزشی و امتناع از مشاغل پیشنهادی بوده است.

تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷، ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر بوده که از این میزان، بیش از ۲۰۲ هزار نفر مرد و بیش از ۶۰ هزار نفر زن بودند.