رمی عبادی، رمی سیاسی
رمی عبادی، رمی سیاسی

رمی جمرات از مناسک ایام حج است. مفهوم رمی دور کردن و در اصطلاح فقهی پرتاب کردن سنگ ریزه بر شیطان نمادین و ظاهر و در نیت باطنی سرکوب کردن شیطان درون است. رمی جمرات در عید قربان و در منا در هنگام برگزاری حج و ایام تشریق برگزار می‌گردد. اصل وجوب رمی جمرات، به […]

رمی جمرات از مناسک ایام حج است.

مفهوم رمی دور کردن و در اصطلاح فقهی پرتاب کردن سنگ ریزه بر شیطان نمادین و ظاهر و در نیت باطنی سرکوب کردن شیطان درون است. رمی جمرات در عید قربان و در منا در هنگام برگزاری حج و ایام تشریق برگزار می‌گردد.

اصل وجوب رمی جمرات، به عنوان یکی از مناسک حج، از مسلمات و ضروریات اسلام است و همه علمای اسلام اعم از فرق مختلف بر این اتفاق نظر دارند و اختلافی در فقاهت های مختلف نیست .

رمی جمره در منا و در دو نوبت انجام می‌گیرد ، رمی در عید قربان و رمی در ایام تشریق. رمی جَمَره پرتاب کردن سنگ ریزه به سوی جمره در حج است و از آن در باب حج سخن گفته اند. رمی جمرات در منا از مهم‌ترین ارکان اعمال ایام تشریق است و در روایات آمده است که ابلیس برای بار اول در جمره عقبه خود را بر حضرت ابراهیم نمایاند و آن حضرت با سنگریزه‌هایی پاک و تمیز و با نیتی الهی او را از خود دور ساخت و ابلیس دیگر بار در جمره وسطی و اولی راه را بر او بست و ابراهیم بار دیگر او را با پرتاب سنگ گریزان نمود و ابلیس به هنگام دریافت سجیل به سرعت گریخت. جمره و اجمار به معنای شتاب کردن و گریختن است؛ زیرا که شیطان در این مکان از هماوردی با ابراهیم وا مانده و می گریزد.

از مشکلات مهم حاجیان در سفر حج، رمی جمره عقبه، در صبح روز دهم ذیحجه است که صدها هزار حاجی، به خصوص شیعیان  بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید باید با چشم خود نظاره گر اصابت سنگ به ستون شیطانی باشند. لذا همه یکباره به آن سو حرکت می‌کنند و با مشکل ازدحام جمیعت روبرو می‌گردند و ناگزیر می‌شوند جمعیت را بشکافند و تا نزدیکی جمره پیش روند و اقدام به رمی نمایند که این خود دشواری‌های فراوانی را به وجود می‌آورد.

اخیرا حضرت آیه‌ اللّه آقای ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته فتوایی در این رابطه صادر نموده و نیز در رساله‌ای با استناد به روایات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده‌اند که: «اصابت در رمی شرط نیست».لذا در رمی عبادی اول نیت و در ثانی عمل پرتاب سنگ بسمت شیطان با هدف انجام و خواست و رضای خدای ابراهیم کفایت میکند.

رمی سیاسی هم همینگونه است .

بدون شک اگر از مراجع عظام تقلید ، سئوال شود که ظلم به خط و تفکر ابراهیم مستوجب لعن و رمی سیاسی خواهد بود، با نگاه عقلانی همه رجم عمل شیطانی را توصیه میکنند و احتمالا مصداق فقهی آنرا در حکم امر به معروف و نهی از منکر تلقی نمایند،  که با این نگاه کار دولتها در کشورهای اسلامی بسیار دشوار و سخت میشود.

زیرا هر منتخبی که با ظلم به خط ابراهیم به قدرت رسیده باشد از دید مسلمانان مومن که وجوب رمی سیاسی را در احتجاج ابراهیمی برای خود فرض تلقی کنند ، شبانه روز مکلف به رمی سیاسی علیه عمل شیطانی اند.

رمی سیاسی را اینگونه میتوان انجام داد که ذکر لعن ورد زبان مومن شده و آنرا از مصادیق عمل خیر دانسته و مبادرت به آنرا عبادت بشناسد.

رمی سیاسی را اینگونه میتوان انجام داد که به اعمال و رفتارهای شیطان علیه ابراهیم تفکر نموده و مصادیق آن رفتارها را اعمال قبیحه و مکروه بشناسد.

رمی سیاسی را اینگونه میتوان انجام داد که در ساعات اشتغال روزانه نزد همکار و دوست و آشنا رفتار شیطان علیه ابراهیم را توضیح داده و همگان را به ذکر لعن بر اعمال زشت و رفتار های تزویر آمیز تشویق نماید.

رمی سیاسی را اینگونه میتوان انجام داد که از کنار حوادث و اتفاقات بی نظر نگذرد و اگر ظلم به ابراهیم ظلم به کشور و مردم فقیر و درمانده از کمبود درآمد و بیکاری  و رکود است لعن به بانیانش را برخود و دیگران از وجوب شرعی بینگارد.

رمی سیاسی را اینگونه میتوان انجام داد که چشم از حامیان شیطان بر نداشته و اگر در ملاء عام به رفتار قبیحه و اعمال منافی با تفکر ابراهیم  مانند رقص در خیابان ،  ترویج بی حجابی ، حمایت از استکبار، نقشه برای انحراف جوانان را محل انتقاد قرار داده و روشنگری نمایند.

شک نداشته باشید که رمی سیاسی اگر عالمانه و عقلانی صورت پذیرد و همه آحاد در همه ملتها به این وجوب اعتقادی عمل نمایند به نصر و وعده فتح الهی شیطان از عمل وا خواهد ماند و اعتبار رمی سیاسی بر رمی عبادی نزد پروردگار افزون خواهد بود.

ان شاالله.

والسلام