روز طبیعت بدون هیچ حادثه و در کمال امنیت و آرامش به اتمام رسید
روز طبیعت بدون هیچ حادثه و در کمال امنیت و آرامش به اتمام رسید

سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت گفت: روز طبیعت بدون هیچ حادثه و در کمال امنیت و آرامش به اتمام رسید.  سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت گفت: روز طبیعت و مسابقه فوتبال استقلال- الریان را با تلاش های همکارانم و همکاری شهروندان محترم و تماشاچیان هنجارمند،  بدون هیچ حادثه ای و در کمال امنیت و آرامش […]

سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت گفت: روز طبیعت بدون هیچ حادثه و در کمال امنیت و آرامش به اتمام رسید.

 سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت گفت: روز طبیعت و مسابقه فوتبال استقلال- الریان را با تلاش های همکارانم و همکاری شهروندان محترم و تماشاچیان هنجارمند،  بدون هیچ حادثه ای و در کمال امنیت و آرامش به اتمام رساندیم.

وی افزود: نیروهای پلیس راهور پایتخت در مسیرهای ورودی به تهران برای مدیریت ترافیکی خودروهای شهروندان بازگشته از سفر کماکان در محل های تعیین شده مستقر خواهند بود.