رویکرد برخی دستگاه‌ها حفظ کاربری اراضی نیست/ سند دار شدن ۴۵ درصد اراضی کشاورزی
رویکرد برخی دستگاه‌ها حفظ کاربری اراضی نیست/ سند دار شدن ۴۵ درصد اراضی کشاورزی
معاون حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور گفت: متاسفانه گاهی رویکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت حفظ کاربری اراضی نیست و در برخی از مناطق حتی باعث می‌شوند که عرصه‌های کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور گفت: متاسفانه گاهی رویکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت حفظ کاربری اراضی نیست و در برخی از مناطق حتی باعث می‌شوند که عرصه‌های کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند.

علیرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به آن اهمیت داد بحث امنیت غذایی است، گفت: امنیت غذایی برای کشور اقتدار غذایی ایجاد می‌کند و همه کشورها به دنبال افزایش سطوح کشاورزی خود هستند.

وی افزود: هر هکتار اراضی کشاورزی حدود ۸ تن محصول کشاورزی تولید می‌کند.  اگر این سطح از زمین از چرخه تولید خارج شود با کاهش تولید محصولات کشاورزی مواجه می‌شویم. متاسفانه گاهی رویکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت حفظ کاربری اراضی نیست و در برخی از مناطق حتی باعث می‌شوند که عرصه‌های کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد:قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که تبصره  ۲ماده ۹ آن  عنوان کرده  عرصه های کشاورزی درجه یک و دو ممنوعیت تغییر کاربری دارند و نباید آن را الحاق کرد. از طرفی وزارت جهادکشاورزی  و سازمان امور اراضی بر یکپارچه سازی اراضی تمرکز دارند. زیرا هر چه مساحت اراضی کشاورزی وسیع تر باشد بهینه سازی محصولات بیشتر، تمرکز بر تولید محصولات بهتر و تولیدات بیشتر می شود و از طرفی مکانیزاسیون نیز به صرفه تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همه استان‌ها تکلیف کردیم که برای هر شهرستان یک پایلوت معرفی کنند. قرار است در این پایلوت‌ها  طرح تجمیع اراضی و یکپارچه سازی اجرایی شود. در برخی استان‌ها مانند قزوین، اصفهان و لرستان اقدامات خوبی انجام شده و در مرحله پایانی کار است. تقریبا ۴۱۱ مورد پایلوت در  ۲۶۵ شهرستان در مساحتی حدود ۱۷۰ هزار هکتار در مرحله اجرای طرح هستند.

گودرزی در پایان گفت: یکی از موضوعات مورد توجه وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی صدور اسناد و تثبیت مالکیت‌ها است و حدود ۴۵ درصد اراضی کشاورزی تاکنون سند دار شده‌اند.