زحل به مقابله با زمین می رسد/ رصد بارش شهابی «عوایی»
زحل به مقابله با زمین می رسد/ رصد بارش شهابی «عوایی»

کارشناس نجوم از مقابله زحل با زمین خبر داد و گفت: امروز عصر زحل به مقابله با زمین می رسد و در آسمان درست به نقطه مقابل خورشید می رسد. علی آزادگان در خصوص رویداد نجومی امروز گفت: عصر چهارشنبه ششم تیرماه سیاره زحل به مقابله رسیده و در آسمان درست به نقطه مقابل خورشید […]

کارشناس نجوم از مقابله زحل با زمین خبر داد و گفت: امروز عصر زحل به مقابله با زمین می رسد و در آسمان درست به نقطه مقابل خورشید می رسد.

علی آزادگان در خصوص رویداد نجومی امروز گفت: عصر چهارشنبه ششم تیرماه سیاره زحل به مقابله رسیده و در آسمان درست به نقطه مقابل خورشید می رسد.

وی افزود: این حالت موجب می شود که زحل به نورانی ترین حالت خود برسد و در همان لحظه که خورشید در غرب غروب می کند زحل هم از شرق طلوع کند.

به گفته این کارشناس نجوم، بنابراین پیدا کردن زحل در آسمان (با توجه به اختلاف زاویه ۱۸۰ درجه ای با خورشید) آسان خواهد بود.

آزادگان با بیان اینکه ماه هم در همین شب فاصله بسیار کمی با زحل دارد و باهم در مقارنه هستند، خاصر نشان کرد: سحرگاه پنجشنبه کمی قبل از طلوع خورشید این مقارنه به فاصله حدود ۲.۵ درجه ای می رسد.

وی با بیان اینکه علاوه بر اینها امشب می توان شاهد بارش شهابی عوایی تابستانی بود، عنوان کرد:  این بارش شهابی که شهاب هایی کم سرعت دارد و در ساعت، یک یا دو شهاب از آن را می توان دید، بسیار غیر قابل پیش بینی است؛ به طور مثال بیست سال پیش به صد شهاب در ساعت رسید. البته با وجود ماه شب سیزدهم دیدن شهابها بسیار دشوار خواهد بود.