زندگی موجودات دریایی،در خطر است
زندگی موجودات دریایی،در خطر است

دانشمندان هشدار داده اند که آب های ساحلی گرینلند به علت ذوب شدن یخ ها به تدریج تبدیل به آب شیرین می شوند که تهدیدی برای زندگی موجودات دریایی است. طبق نتایج این مطالعه، اب های اقیانوس جهانی به دلیل گرم شدن زمین در معرض تهدید بزرگی هستند. برای اولین بار است که دانشمندان دانشگاه […]

موجودات

دانشمندان هشدار داده اند که آب های ساحلی گرینلند به علت ذوب شدن یخ ها به تدریج تبدیل به آب شیرین می شوند که تهدیدی برای زندگی موجودات دریایی است.

طبق نتایج این مطالعه، اب های اقیانوس جهانی به دلیل گرم شدن زمین در معرض تهدید بزرگی هستند.

برای اولین بار است که دانشمندان دانشگاه آراهوس دانمارک تاثیر بلندمدت ذوب شدن صفحات یخ گرینلند را آشکار ساخته اند.

محققان اذعان می کنند افزایش میزان آب شیرین مشاهده شده بر شرایط تمام بخش های آب گرینلند تاثیر می گذارد و زندگی موجودات دریایی را تهدید می کند.

این تاثیرات ناشی از تغییر اب و هوا و گرمایش جهانی است که در طول چند سال گذشته سرعت زیادی داشته است.

با وجود از بین رفتن یخ های منطقه قطب شمال با سرعت بالا، دانشمندان نگران تاثیر آن بر جهان هستند.

با این وجود، چگونگی تاثیر افزایش هجوم آب شیرین بر محیط دریایی، تا حد زیادی ناشناخته است.