سالروز رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد
سالروز رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد

روزنامه صبح اقتصاد سالروز رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره) به تمام مردم ایران اسلامی تسلیت عرض میکند