ساماندهی کارتن خواب ها/ کمبود ظرفیت پذیرش نداریم
ساماندهی کارتن خواب ها/ کمبود ظرفیت پذیرش نداریم

رئیس سازمان بهزیستی، از ساماندهی کارتن خواب ها خبر داد و گفت: ظرفیت کافی برای پذیرش کارتن خواب ها وجود دارد. انوشیروان محسنی بندپی  به ساماندهی کارتن خوابها اشاره کرد و افزود: تعداد کارتن خوابها هرچه باشد آمادگی ساماندهی آنها را در سازمان بهزیستی داریم و برای آنها برنامه ریزی های لازم انجام شده است. […]

رئیس سازمان بهزیستی، از ساماندهی کارتن خواب ها خبر داد و گفت: ظرفیت کافی برای پذیرش کارتن خواب ها وجود دارد.

انوشیروان محسنی بندپی  به ساماندهی کارتن خوابها اشاره کرد و افزود: تعداد کارتن خوابها هرچه باشد آمادگی ساماندهی آنها را در سازمان بهزیستی داریم و برای آنها برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر در تمامی استان های کشور تعدادی مرکز برای نگهداری کارتن خوابها راه اندازی شده است و از نظر مکان اقامت مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی، در مورد معتادان متجاهر نیز افزود: سازمان بهزیستی در سال گذشته ۷۱ هزار معتاد متجاهر را در مراکز پذیرش کرده است که این افراد عمدتا کارتن خواب، بی خانمان و آواره بودند و در سال جاری نیز همچنان در جهت ساماندهی آنها اقدامات لازم انجام می شود.

به گفته وی، آمارها نشان می دهد از ابتدای سال تا کنون، تعداد معتادان متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شده نسبت به گذشته کمتر شده است.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: هر زمان که نیاز باشد تعداد شلتر ، سرپناه‌ها و گرم خانه‌ها را بیشتر می کنیم و براساس تقاضا مراکز کافی در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.

محسنی بندپی به ارائه یک وعده غذای گرم در این گرم خانه ها اشاره کرد و گفت: در این مراکز امکاناتی در حد توان و اعتباراتمان در اختیار این افراد قرار می دهیم.