سایپا تحویل خودرو به مشتریان را ۱۰۰ درصد افزایش داد
سایپا تحویل خودرو به مشتریان را ۱۰۰ درصد افزایش داد
گروه خودروسازی سایپا تحویل خودرو به مشتریان را به دوبرابر افزایش داده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از سایپا، همزمان با افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن به رکورد تولید روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه، این گروه، تحویل خودروهای معوقه را با حجم دوبرابری نسبت به قبل دنبال میکند.

براساس آمارهای موجود، این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی‌ماه، تعداد ۱۵ هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن‌ماه، ۳۰ هزار دستگاه را تحویل مشتریان داده است.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، گروه سایپا قصد دارد تولید محصولات خود را باهدف تسریع در پاسخ‌گویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته‌های آتی، افزایش داده و ۸۰ درصد این محصولات را به‌معوقات خود و ۲۰ درصد دیگر را به فروش فوری و اجرای سیاست تنظیم بازار، اختصاص دهد.

  • منبع خبر : مهر