سخنگوی شرکت ملی پخش: تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم
سخنگوی شرکت ملی پخش: تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم گفت: از ابتدای پروژه کارت هوشمند سوخت مقرر شده بود به خودرو سهمیه بدهیم.

برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم

سخنگوی شرکت ملی پخش: تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم گفت: از ابتدای پروژه کارت هوشمند سوخت مقرر شده بود به خودرو سهمیه بدهیم.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حضور  در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ به ابهامات درباره کارت سوخت پاسخ گفت.

شهرام رضایی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: برای آنالیز دقیق از مصرف کارت سوخت لازم است همچنین وقتی از کارت خودمان استفاده می کنیم سواستفاده از کارت هم کم و از بین می رود که برای این دوهدف کارت سوخت فعال شده است.

برای استفاده از کارت شخصی تا ۶۰ لیتر در روز و استفاده از کارت جایگاه داران به ۲۰ لیتر در روز کاهش یافته است.

رضایی در ادامه افزود: حتی زمانی که کارت جایگاه دار در داخل پایانه است می توان کارت را با کارت سوخت خود جایگزین کرد.

او افزود: برای تمام خودروها حتی خودروهای صفر کارت سوخت صادر می شود و به آدرسی که داده شده ارسال می شود اما همچنان ۷۳۰ هزار کارت در باجه معطله است که تعویض آدرس اصلی ترین دلیل این امر است. مالکان خودرو با مراجعه به سایت epolis.ir  و post.ir برای اطلاع از کارت سوخت خود اطلاعات کسب کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای هزینه ها و اهداف کارت سوخت نیز گفت: وزارت نفت از ۶ تیر ۱۳۷۶ سامانه هوشمند سوخت را فعال کرده که تاکنون اجرا شده و بی وقفه کار کرده فقط به دلیل اینکه مردم به جای استفاده از کارت سوخت خود از کارت جایگاه داران استفاده کردند اما این دلیلی بر غیرفعال شدن سامانه کارت سوخت نیست.  هزینه ها و سرمایه ها بعد از ۳ هفته از اجرایی شده طرح فعالیت کارت سوخت برگشته است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: استفاده از کارت سوخت مدیریت مصرف را راحت تر و از تبعات مصرف بالای بنزین جلوگیری می کند البته این زمانی ممکن می شود که همه مالکان خودرو از کارت سوخت خودرو خود استفاده کنند.

او افزود: اکنون ۱۶ درصد از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند که این کار به تفکیک و تجزیه فروش خودرو نیز کمک می کند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فعال بودن ۲۳ میلیون کارت سوخت خبر داد و افزود دلیل اینکه بیش از ۵۰ میلیون کارت تولید شده این است که عده ای کارت خود را گم کرده اند که مجدد صادر شده است همچنین کارتهایی که مجدد صادر شده ابطال شده است.

او درباره میزان تولید و مصرف سوخت در کشور نیز گفت: با توجه به تولید ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز از واردات بی نیاز هستیم اما متوسط مصرف بنزین ۹۵ میلیون لیتر در روز است.

او درباره تمهیدات وزارت نفت برای قاچاق سوخت نیز گفت: همه تلاش ما در مرزها برای جلوگیری از سواستفاده از قاچاق سوخت است.

وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین نداریم گفت: از ابتدای پروژه کارت هوشمند سوخت مقرر شده بود به خودرو سهمیه بدهیم.