«سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟
«سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟
سالیان طولانی است که هیچ شفافیت در مورد درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی وجود ندارد و خارج از بدنه مدیریتی سازمان صدا و سیما کسی نمی داند که از مسابقات ورزشی رشته های مختلف چه میزان در آمدزایی می شود.

به گزارش واحد ورزشی خبرگزاری صبح اقتصاد با توجه به اینکه درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از این میزان ۳۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد، بنابراین سهم وزارت ورزش معادل ۱۵ میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، در صورت تصویب این رقم از سوی مجلس شورای سهم وزارت ورزش معادل ۴۵ میلیارد تومان خواهد بود.”«سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟”

موضوع مهمی که به طور حتم باید از سوی متولیان امر مدنظر قرار گیرد این است که برآورد درآمدها حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی باید بر اساس واقعیت در نظر گرفته شود تا اینگونه بتوان سهم واقعی ورزش کشور را پرداخت کرد، اینکه آیا رقم واقعی به دست آمده از این مسیر در سال ۹۹ معادل ۵۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ میلیارد تومان است؟ مسئله ای که نیازمند تامل و واکاوی هرچه بیشتر است و باید در این زمینه تدابیر لازم در راستای پرداخت واقعی حقوق هر یک از بخش ها اندیشیده شود، چرا که ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری با بحران مالی روبرو است و اگر نتواند درآمدهای لازم را از این طریق نیز به دست آورد، مسیر چالش برانگیزی را در آینده تجربه خواهد کرد.

نکته بسیار مهم دیگر در خصوص میزان درآمدهای واقعی سازمان صدا و سیما از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی است، به طور حتم این سازمان در ساعات مختلف پخش برنامه های خود، هزینه تعیین شده ای را از تبلیغات به دست می آورد اما باید به خاطر داشت که تعرفه پخش تبلیغات در زمان پخش برنامه های پر بیننده نظیر مسابقات ورزشی متفاوت است.

به طور مثال نمی توان درآمد حاصل از تبلیغات در زمان پخش شهرآورد پایتخت یا دیدارهای تیم ملی ایران را با سایر برنامه های ورزشی مقایسه کرد و به طور کلی اقبال عمومی نسبت به رشته فوتبال و به ویژه تیم های پرسپولیس و استقلال با عموم برنامه های پخش شده از سوی سازمان صدا و سیما در برهه های زمانی مختلف بیشتر است و همین مسئله باعث می شود درآمد کسب شده از سوی این سازمان در این بخش بیشتر از سایر برنامه ها باشد.

سوالی که سازمان صدا و سیما سال هاست به آن پاسخ روشنی نداده این است که به صورت سالانه و در یک سال مالی، چه میزان پول از این مسیر کسب می شود؟ این درآمد در سال ۹۸ چقدر بوده است؟ در سال ۹۹ چه میزان خواهد بود؟ مسئله ای که تاکنون در مورد آن هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است و مبلغ واقعی بدست آمده از سوی سازمان صدا و سیما در این رابطه در هیچ سالی مشخص نیست.”«سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟”

اما کوتاهی صورت گرفته در این رابطه صرفا معطوف به سازمان صدا و سیما نیست، بلکه بی شک متولیان ورزش کشور از مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیز از این قضیه مستثنی نیستند و آنها نیز به نوبه خود در عدم اطلاع رسانی در این زمینه کوتاهی کرده اند تا به صورت شفاف مشخص نباشد که کل درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی چقدر است؟

با توجه به اینکه به اینکه چه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و چه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی برآورد شده است، بنابراین باید رویه متفاوتی از سوی مسئولان سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان مدنظر قرار گیرد تا نه تنها به صورت شفاف و دقیق در مورد درآمدهای به دست آمده از این مسیر اطلاع رسانی، بلکه بتوان برآوردهای صورت گرفته در لوایح سالانه بودجه کشور را در این مورد خاص بر اساس حقایق تعیین کرد.”«سیما» چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می زند؟”

  • منبع خبر : ایسنا