شاخص بورس ۵۹۶ واحد رشد کرد
شاخص بورس ۵۹۶ واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۹۶ واحد رشد کرد و تا از ارتفاع ۹۹ هزار واحد عبور کرد. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۱۲۶۰میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۹۴میلیارد تومان در ۶۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۵۹۶واحدی در ارتفاع ۹۹هزار و ۲۲۴واحد قرار گرفت. […]

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۹۶ واحد رشد کرد و تا از ارتفاع ۹۹ هزار واحد عبور کرد.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۱۲۶۰میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۹۴میلیارد تومان در ۶۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۵۹۶واحدی در ارتفاع ۹۹هزار و ۲۲۴واحد قرار گرفت.

بیشترین تأثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری غدیر و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای بانک ملت، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و صنعتی بهشهر مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۹۰واحد، کل(هموزن) ۷۴واحد، قیمت (هموزن) ۵۵واحد، آزاد شناور ۶۶۴واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۵۷۸ و ۴۵۶واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳۴۲ میلیون ورقه به‌ارزش ۱۵۵میلیارد تومان در ۶۱هزار نوبت، آیفکس ۲٫۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۰۸۷واحد قرار گرفت.