شرایط پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالاهای اساسی تسهیل شد
شرایط پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالاهای اساسی تسهیل شد
شرط پذیرش ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ یک میلیارد ریال برای کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع بذرهای کشاورزی حذف شد.

شرایط پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالاهای اساسی تسهیل شد

شرط پذیرش ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ یک میلیارد ریال برای کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع بذرهای کشاورزی حذف شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد،بر اساس ابلاغیه رئیس کل گمرک ایران، شرط پذیرش ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ یک میلیارد ریال برای کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع بذرهای کشاورزی حذف شد.

در این ابلاغیه امده است در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی کالاها، با توجه به شرایط موجود و ضرورت تسریع در تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی از قبیل گندم، جو، شکر، برنج، کنجاله، ذرت دامی، روغن و  کره، گوشت، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و توان بخشی، کود شیمیایی، انواع بذرهای کشاورزی از شمول بند یک سایر الزامات خارج و پذیرش ضمانت نامه با هر مبلغی بلامانع می‌باشد.