شروع مجدد صادرات گاز ایران به عراق
شروع مجدد صادرات گاز ایران به عراق
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از آغاز مجدد صادرات گاز ایران به عراق خبر داد و گفت: قطع جریان گاز به سمت عراق یک موضوع کاملا فنی و توافقی بوده و اکنون مشکلی وجود ندارد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از آغاز مجدد صادرات گاز ایران به عراق خبر داد و گفت: قطع جریان گاز به سمت عراق یک موضوع کاملا فنی و توافقی بوده و اکنون مشکلی وجود ندارد.

محمدرضا جولایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی روند صادرات گاز ایران به عراق از سرگرفته شد، اظهار کرد: کاهش صادرات گاز به این کشور با توافق قبلی و به صورت برنامه ریزی شده در روزهای قبل صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم ها ربطی به مسائل سیاسی و موضوعاتی که به آن پرداخته شد، نداشت و به صورت توافقی این کار انجام شد، گفت: قطع گاز در این زمان از قبل پیش بینی شده و قابل برنامه ریزی بوده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اکنون جریان گاز به عراق  به حالت عادی برگشته است، اظهار کرد: علت اصلی این کار لزوم انجام تعمیرات فنی روی خط لوله بود که از شش ماه پیش برای این موضوع برنامه ریزی شده بود.

به گفته جولایی، هر دو طرف به صورت متناوب با یکدیگر در تماس هستند و جلسات مشترکی برگزار می‌شود و زمان‌بندی‌های لازم برای برنامه‌ها، امور فنی، عملیاتی و تعمیراتی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.

انتهای پیام