شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید رتبه بندی شوند
شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید رتبه بندی شوند

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید توسط این پژوهشگاه رتبه بندی شوند. محمد خوانساری اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد دولتی باید شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی کند و شرکتهای خصوصی نیز ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده […]

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید توسط این پژوهشگاه رتبه بندی شوند.

محمد خوانساری اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد دولتی باید شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی کند و شرکتهای خصوصی نیز ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده خواهند بود.

وی با بیان اینکه با رعایت استاندارد و شاخص ها، اعتماد مخاطبان جلب خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار در حوزه رایانش ابری خواهیم بود، ادامه داد: بسیاری از افراد در دولت خواهان یک رتبه بندی دقیق در بخش خصوصی هستند تا اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی کسب شود.

خوانساری افزود: ما باید رویکردمان در حوزه رایانش ابری ارائه خدمات بین المللی و توسعه خدمات در بازار بزرگتر باشد و برای دستیابی به این مهم باید شرکتهای خصوصی در بازارهای بین المللی به جای رقابت، اتحاد داشته باشند.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت از استارتاپ ها در حوزه رایانش ابری به این هم افزایی کمک خواهد کرد. در این زمینه انجمن رایانش ابری باید گزارش سالانه ای در خصوص رشد بازار در کشور ارائه کند و با تعیین اولویت و برنامه ها، خط و خطوط کاری را به بخش دولتی معرفی کند.