شورای امنیت با قطعنامه آمریکا درباره غزه مخالفت کرد
شورای امنیت با قطعنامه آمریکا درباره غزه مخالفت کرد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد شنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه مخالفت کردند. پس از آنکه آمریکا قطعنامه پیشنهادی کویت درباره فلسطینی ها را که حمایت ۱۰ عضو شورای امنیت را داشت، وتو کرد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی واشنگتن درباره غزه را رد کردند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این […]

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد شنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه مخالفت کردند.

پس از آنکه آمریکا قطعنامه پیشنهادی کویت درباره فلسطینی ها را که حمایت ۱۰ عضو شورای امنیت را داشت، وتو کرد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی واشنگتن درباره غزه را رد کردند.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این خصوص با یک رأی مثبت آمریکا ، سه رأی منفی روسیه، چین و کویت و ۱۱ رأی ممتنع رد شد.