صداوسیما سلیقه مردم ایران را در نظر بگیرد
صداوسیما سلیقه مردم ایران را در نظر بگیرد
اسماعیل آذر با ابراز امیدواری از تغییرات مدیریتی در تلویزیون و حرکت صدا و سیما به سمت جوانگرایی، در عین حال معتقد است: تجربه پیران در هیچ جای جهان نباید فراموش شود.

به گزارش صبح اقتصاد اسماعیل آذر با ابراز امیدواری از تغییرات مدیریتی در تلویزیون و حرکت صدا و سیما به سمت جوانگرایی، در عین حال معتقد است: تجربه پیران در هیچ جای جهان نباید فراموش شود.

اسماعیل آذر ـ مجری و کارشناس برنامه‌های ادبی تلویزیون ـ درباره تغییرات اخیر مدیریتی در تلویزیون و جوانگرایی در سازمان صدا و سیما، به ایسنا گفت: طبیعی است که ذهن جوان برناتر است و با وسعت بیشتر و توان فزون‌تری می‌تواند امور را به جلو ببرد.

او در عین حال تاکید کرد: البته تجربه پیران در هیچ جای جهان نباید فراموش شود. باید این تجربه‌ها به طور منطقی و نظام‌مند به نسل‌های بعدی انتقال یابد.

او با بیان اینکه برای صحبت دقیق تر درباره معاون و مدیران جدیدی تلویزیون باید چند صباحی از دوران مدیریتشان بگذرد، درباره انتظاراتش گفت: ما از تیم جوان کنونی انتظار داریم که مدیریت صداوسیما را با بهترین رویه‌های موجودِ عملی و نظری به یاری خداوند پیش ببرند و بتوانند در تعالی اهداف خود توفیقات درستی حاصل کنند. در این زمینه مردم ایران و سلایق مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد. سریال ها و یا موارد دیگری که خلق می‌شود باید با ذائقه ایرانی و اسلامی قابلیت انطباق داشته باشد. انتظار می‌رود در زبان فارسی رشد فربه تری داشته باشند.

آذر در پایان گفت: در مجموع من به سهم خود، امیدواری فراوانی دارم که ان شاءالله گروه کنونی سرفرازانه امور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را پیش ببرند.