صدور یک چهارم کارت های هدیه نظام بانکی توسط بانک ملی ایران
صدور یک چهارم کارت های هدیه نظام بانکی توسط بانک ملی ایران
اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بیشترین میزان کارت های هدیه در دست مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است.

صدور یک چهارم کارت های هدیه نظام بانکی توسط بانک ملی ایران

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بیشترین میزان کارت های هدیه در دست مردم توسط بانک ملی ایران صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مقایسه تعداد کارت هاي هدیه صادره شبکه بانکي کشور تا پايان آبان ماه سال جاری حاکی از این است که بانک ملی ایران در این دوره زمانی بیش از ۲۶ میلیون و ۲۳۵ هزار فقره کارت هدیه در اختیار مردم داشته است.

رقم بیش از ۹۷ میلیون فقره کارت های هدیه که تاریخ انقضای آنها هنوز فرا نرسیده، حاکی از این است که حدود ۲۷ درصد مجموع این کارت ها در نظام بانکی را بانک ملی ایران صادر کرده است.

کارت هدیه بانک ملی ایران علاوه بر شعب، از طریق پایگاه های شبانه روزی، دستگاه های کیوسک و اپلیکیشن ۶۰ قابل خریداری است.

کارت هدیه بهترین ابزار جایگزین پول نقد است که در همه دستگاه های کارت خوان قابلیت استفاده دارد.