صنعت هستهاي کليد پيشرفت ايران در بخشهاي مختلف
صنعت هستهاي کليد پيشرفت ايران در بخشهاي مختلف
رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز پس از بازديد 1.5 ساعته از نمايشگاه دستاوردهاي هسته‌اي در عرصه‌هاي کشاورزي، پزشکي و سلامت، صنعت، محيط زيست، آب و ساخت نيروگاه؛ در جمع شماري از دانشمندان افتخارآفرين، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌اي، اين صنعت را کليد پيشرفت ايران در بخش‌هاي مختلف خواندند و گفتند: بومي شدن صنعت بسيار مهم هسته‌اي نشان‌دهنده ناکامي غرب و تحقير غرب‌گراياني است که درصدد تحقير ملت و تضعيف روحيه کار و اميد در کشور بودند

به گزارش صبح اقتصاد رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز پس از بازديد ۱٫۵ ساعته از نمايشگاه دستاوردهاي هسته‌اي در عرصه‌هاي کشاورزي، پزشکي و سلامت، صنعت، محيط زيست، آب و ساخت نيروگاه؛ در جمع شماري از دانشمندان افتخارآفرين، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌اي، اين صنعت را کليد پيشرفت ايران در بخش‌هاي مختلف خواندند و گفتند: بومي شدن صنعت بسيار مهم هسته‌اي نشان‌دهنده ناکامي غرب و تحقير غرب‌گراياني است که درصدد تحقير ملت و تضعيف روحيه کار و اميد در کشور بودند. به گزارش ايسنا، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تشکر صميمانه از دانشمندان، مسئولان و فعالان صنعت هسته‌اي، نمايشگاه مورد بازديد را عالي، خشنودکننده و بشارت‌بخش خواندند و گفتند: بايد مردم را با ابعاد گوناگون و تأثيرات اين پيشرفت‌ها در زندگي ملت آشنا کرد.ايشان در تبيين اهميت ۳گانه صنعت هسته‌اي، اين صنعت را به لحاظ پيشرفت و بروز توانايي‌ها، «آبروبخش» کشور دانستند و با اشاره به تأثير اساسي دستاوردهاي هسته‌اي در بهترشدن زندگي مردم، افزودند: صنعت هسته‌اي از لحاظ وزن سياسي و جايگاه جهاني ايران، موجب آبروي ملي است؛ ضمن اينکه در نقطه مقابل تلاش‌هاي دشمنان براي بي‌آينده نشان دادن کشور و مأيوس کردن جوانان، روحيه اميد و اعتماد به‌نفس ملي را در جامعه زنده مي‌کند و به مردم و به‌خصوص جوانان نشان مي‌دهد که مي‌توان در ميدان‌هاي بزرگ وارد شد و آن‌ها را به تسخير درآورد. رهبر انقلاب با استناد به اهميت راهبردي و در عين حال «عيني و ملموس» صنعت هسته‌اي، آن را از مولفه‌هاي اساسي قدرت و اعتبار ايران برشمردند و گفتند: هرکس ايران، جمهوري اسلامي و قوت و پيشرفت کشور را دوست دارد، بايد براي فعاليت‌هاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي هسته‌اي اعتبار و اهميت قائل باشد. بخش بعدي سخنان رهبري بر ريشه‌يابي تمرکز دشمنان بر موضوع انرژي هسته‌اي ايران متمرکز بود. ايشان ادعاي غرب درباره «ترس از توليد سلاح‌ هسته‌اي در ايران» را دروغ خواندند و افزودند: خود آن‌ها مي‌دانند که ما دنبال سلاح هسته‌اي نيستيم؛ همانگونه که جامعه اطلاعاتي آمريکا چندين بار از جمله در ماه‌هاي اخير به اين واقعيت اذعان کرده که هيچ نشانه‌اي از حرکت ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي وجود ندارد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي توليد سلاح کشتارجمعي (چه هسته‌اي و چه شيميايي) را مخالف اسلام خواندند و افزودند: اگر اين مبناي اسلامي نبود و ما اراده توليد سلاح هسته‌اي داشتيم، اين‌کار را انجام داده بوديم و دشمنان هم مي‌دانند که نمي‌توانستند جلوي ما را بگيرند. رهبر انقلاب «مخالفت با پيشرفت ملت ايران» را علت حقيقي گير دادن دشمنان به صنعت هسته‌اي دانستند و گفتند: اين صنعت، کليد پيشرفت چشمگير کشور و ملت در بخش‌هاي مختلف است؛ ضمن اينکه دشمنان از الگو گرفتن ديگر ملت‌ها از راه و فکر پيشرفت‌آفرين ملت ايران هراس دارند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي چالش هسته‌اي ۲۰ ساله دشمنان با جمهوري اسلامي را باعث روشن شدن حقايق متعدد دانستند که بروز توانايي و استعداد خارق‌العاده جوانان ايراني در دل تهديدات و تحريم‌هاي بي‌وقفه مهمترين آنهاست. «آشکار شدن منطق غيرانساني و زورگويانه مخالفان پيشرفت ايران»، دومين حقيقتي بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند: آن‌ها فراتر از قراردادهاي پادماني توقعات قلدرمآبانه زيادي دارند؛ اگر آنها دنبال تهديد ملت ايران نيستند، چرا با امن شدن تأسيسات ايران مخالفند؟

ضرورت بي‌اعتمادي به طرف‌هاي هسته‌اي، سومين حقيقت آشکارشده در چالش ۲۰ ساله هسته‌اي غرب با ايران بود که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره آن گفتند: طرف‌هاي هسته‌اي و آژانس در اين سال‌ها وعده‌هاي زيادي دادند که عملي نشد و ما فهميديم به چه کساني و کجاها بايد اعتماد بکنيم يا نکنيم که درک اين موضوع براي يک ملت بسيار مهم است؛ همچنانکه بابت بي‌توجهي به اين مسئله، خيلي جاها ضربه خورده‌ايم. تأثير مشهود پيشرفت‌هاي هسته‌اي در شکست تاريخي غرب‌گرايان براي تحقير ملت، واقعيت ديگري بود که رهبري با دانشمندان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌اي مطرح کردند. ايشان گفتند: سلطه‌گران از دو روش ملت‌ها را عقب نگه مي‌دارند و به استضعاف مي‌کشند؛ روش اول، تسلط مستقيم بر ملت‌ها و استعمار آنهاست و روش دوم که خطرناک‌تر است، القاي روحيه بي‌عرضگي و «ما نمي‌توانيم» در ملت‌هاست. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به اعمال هر دو روش در دوران قبل از انقلاب، افزودند: آن زمان در جلسه‌اي در ديداري تصادفي با يکي از مسئولان رژيم گذشته به کارهاي آنها انتقاد کردم؛ آن مسئول در حاليکه «چپاول منابع نفتي ايران، تسلط بر بازار ايران و دخالت‌هاي حداکثري غرب در سياست‌هاي ايران را ناديده مي‌گرفت»، با افتخار گفت: اين حرف‌هاي بيهوده را نزنيد؛ اروپايي‌ها الان نوکر ما هستند و براي ما اجناس مختلف توليد مي‌کنند و ما استفاده مي‌کنيم. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: علاوه بر اين نگاه حقيرانه و غرب‌زده مسئولان رژيم گذشته، به جوانان ما هم باورانده بودند که‌ «ايراني بي‌عرضه و ناتوان است» و به قول يکي از نخست‌وزيران آن دوران، حداکثر استعدادش توليد آفتابه گِلي و سفالي است. رهبر انقلاب در جمع‌بندي اين بخش از سخنان‌شان، پيشرفت‌هاي هسته‌اي و جلوه‌گر شدن روحيه کار و اميد و نشاط را شکست آشکار غرب‌گرايان خواندند و افزودند: آن روزگار، غرب‌گرايان ملت را تحقير مي‌کردند و امروز، ملت با دستاوردها و پيشرفت‌هايش آن‌ها را تحقير مي‌کند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي امکانات هسته‌اي ايران را بيش از صد برابر سال ۸۲ يعني آغاز چالش هسته‌اي برشمردند و گفتند: آن‌ها براي متوقف کردن اين روند از جنايت و ترور هم کمک گرفتند اما نتوانستند و صنعت هسته‌اي اکنون با تلاش جوانان ملت در اين کشور بومي شده و ديگر قابل سلب‌شدن نيست. رهبر انقلاب در ادامه به يک نکته حاشيه‌اي اما مهم يعني ايجاد تقابل بين علم و دين در قضيه رنسانس و انقلاب صنعتيِ غرب اشاره کردند و گفتند: يکي از مهمترين خطوط رنسانس اين بود که براي پيشرفت علمي بايد دين و معنويت کنار گذاشته شود، در حالي که امروز يعني حدود ۵۰۰ سال پس از آن حادثه، در جمهوري اسلامي، مهمترين کارهاي علمي در رقابت با دنياي غرب در حال انجام است، آن‌هم در حالي‌که علم و معنويت به‌گونه‌اي به هم آميخته شده که پيشران اصلي پيشرفت‌هاي علمي، جوانان و نيروهاي مؤمن و نمازشب‌خوان همچون شهرياري و فخري‌زاده هستند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه چند توصيه مهم خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت هسته‌اي بيان کردند. ايشان با تأکيد بر ضرورت سرريز دانش هسته‌اي در بخش‌هاي مختلف زندگي همچون سلامت،‌ صنعت،‌ کشاورزي، محيط‌زيست و آب‌شيرين‌کُن، گفتند: خوشبختانه اين کار در حال انجام است و من نيز تأکيد و اصرار دارم که زندگي مردم، از پيشرفت‌هاي علمي صنعت هسته‌اي برخوردار شود. رهبر انقلاب، مسئولان انرژي اتمي را به آگاه کردن مردم از آثار مفيد صنعت هسته‌اي سفارش کردند و افزودند: اطلاع مردم از صنعت هسته‌اي محدود به مسئله انرژي و توليد برق است در حالي که اگر از منافع آن در همه بخش‌هاي زندگي خود مطلع شوند، قدر آنچه را که مي‌گفتند حق مسلم ما است بهتر مي‌دانند. البته در اين زمينه صداوسيما و بخش‌هاي ديگر هم نقش دارند. ايشان با تأکيد بر «توسعه تجاري‌سازي محصولات و خدمات هسته‌اي» و «افزايش همکاري‌هاي علمي با کشورهاي همسو و غيرمعارض به منظور استفاده هر چه بيشتر از امکانات و پيشرفت‌هاي دنيا»، در توصيه‌اي ديگر گفتند: موضوع توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌اي را که چند سال قبل اعلام کرديم، جدي بگيريد و اين هدف‌گذاري را به صورت برنامه‌ريزي شده دنبال کنيد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين زمينه کار بر روي ايجاد نيروگاههاي با ظرفيت پايين و رايج در دنيا را ضروري دانستند و گفتند: کشور در بخش‌هاي مختلف به اينگونه نيروگاهها نياز دارد. رهبر انقلاب با توصيه مؤکد مسئولان انرژي اتمي به «تکريم، حفظ و صيانت از نيروي انساني» گفتند: در حال حاضر تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته هسته‌اي بسيار کم است که حداقل بايد ۱۰ برابر شود و ضمن جبران مشکلات و سختي‌هاي خاص اين رشته، از دانشمندان موجود حداکثر استفاده، و حفاظت از آنها جدي گرفته شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين زمينه افزودند: البته دقت در جذب و ارزيابي نيروي انساني هم مهم است چرا که دشمن در حال تلاش براي نفوذ و خرابکاري است که در برخي بخش‌ها از اين ناحيه ضربه خورديم بنابراين بايد در ارزشيابي نيروي انساني هم حداکثر مراقبت انجام شود. ايشان در توصيه بعدي، «حفظ ارتباط، تعامل و همکاري با آژانس البته در چارچوب مقررات پادماني» را ضروري خواندند و افزودند:‌ توصيه من از ابتدا به مسئولان مختلف صنعت هسته‌اي همين بوده است. البته زير بار چيزي بيشتر از مقررات پادماني نرويد. رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه سازمان انرژي اتمي زير بار ادعاهاي خلاف واقع و خواسته‌هاي زورگويانه طرف‌هاي مقابل نرود،‌ افزودند: آنچه را موظف به انجام آن هستيد انجام دهيد اما با ايستادگي بر مواضع خود، نه درخواست‌هاي زورگويانه را قبول کنيد نه ادعاهاي گاه و بيگاه و خلاف واقع را که مثلاً‌ فلان وقت فلان کار را کرده‌ايد. ايشان در اين زمينه افزودند: البته در خصوص تعهداتي که اسفند ماه سال گذشته انجام شد، طبق گزارش جديدي که مشاهده کردم، آژانس به تعهدات خود عمل نکرده است. «پرهيز از تخطي از قانون مجلس در خصوص هسته‌اي» توصيه ديگري بود که رهبر انقلاب در اين خصوص گفتند: بر خلاف تصور اشتباه برخي افراد، مصوبه مجلس، قانوني خوب و به نفع کشور و صنعت هسته‌اي است که بايد به آن عمل شود و در دادن دسترسي‌ها و اطلاعات از آن تخطي نشود. توصيه و تأکيد پاياني رهبر انقلاب در اين ديدار به مسئولان سازمان انرژي اتمي، «حفظ زيرساخت‌هاي موجود صنعت هسته‌اي» بود ايشان در اين زمينه گفتند: در طول سالهاي قبل، مديران و مسئولان و فعالان صنعت هسته‌اي، زيرساخت‌هاي مهمي ايجاد کرده‌اند که در توافقات مراقب باشيد اين زيرساخت‌ها دست نخورد. در اين ديدار آقاي اسلامي رئيس سازمان انرژي اتمي در سخناني، تداوم پويايي و اقتدار صنعت هسته‌اي را دستور کار ثابت اين سازمان خواند و گفت: سرعت بخشيدن به پيشرفت‌ها و تأثيرگذاري دستاوردهاي اين صنعت در اقتصاد کشور و زندگي مردم، در عين مهار هياهوي بيگانگان و جلوگيري از محدودسازي صنعت هسته‌اي، جزو برنامه‌هاي سازمان انرژي اتمي است و دانشمندان ما با وجود تهديدهاي بدخواهان به تلاش‌هاي مستمر خود براي پيشرفت صنعت ادامه مي‌دهند.