ضرورت افزایش کلانتری‌ها در تهران
ضرورت افزایش کلانتری‌ها در تهران

رئیس پلیس پایتخت تهران گفت: متاسفانه علی رغم تصمیم گیری‌ها برای افزایش کلانتری‌ها در تهران، هنوز هیچ خبری از افزایش کلانتری‌ها نیست. سردار حسین رحیمی با بیان این مطلب گفت: قطعا برای ارتقاء امنیت تهران و دسترسی بهتر مردم به پلیس و وضعیت مطلوب تر در بخش انضباط اجتماعی باید کلانتری هایی که تصویب شده […]

رئیس پلیس پایتخت تهران گفت: متاسفانه علی رغم تصمیم گیری‌ها برای افزایش کلانتری‌ها در تهران، هنوز هیچ خبری از افزایش کلانتری‌ها نیست.

سردار حسین رحیمی با بیان این مطلب گفت: قطعا برای ارتقاء امنیت تهران و دسترسی بهتر مردم به پلیس و وضعیت مطلوب تر در بخش انضباط اجتماعی باید کلانتری هایی که تصویب شده و افزایش آن مورد تاکید قرار گرفته، به سرعت در تهران ایجاد شود.

وی گفت: اما متاسفانه تا الان هیچ اقدام خاصی نه از طریق استانداری و نه شهرداری تهران در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: متاسفانه بویژه در بافت فرسوده و مناطق حاشیه ای تهران، برخی جرایم مانند زورگیری و فروش و مصرف مواد مخدر بسامد بالاتری دارد، لذا قطعا کلانتری های فعلی باید ارتقاء پیدا کنند و متناسب با گسترش تهران و افزایش جمعیت نیاز به کلانتری های بیشتری در تهران بزرگ داریم.