ضرورت حضور فعال دانشگاه ها برای مدیریت چالش کم آبی
ضرورت حضور فعال دانشگاه ها برای مدیریت چالش کم آبی

وزیر نیرو گفت: وجود دانشگاهها و مراکز پژوهشی تحقیقاتی در بخش تصمیم گیری درباره چالش کم آبی و مدیریت مصرف، یک ضرورت است و ما نیازمند همکاری بیشتر با این مجموعه ها هستیم.  رضا اردکانیان، وزیر نیرو در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با تاکید بر اینکه مسئله وقوع سیلاب ها و مدیریت […]

وزیر نیرو گفت: وجود دانشگاهها و مراکز پژوهشی تحقیقاتی در بخش تصمیم گیری درباره چالش کم آبی و مدیریت مصرف، یک ضرورت است و ما نیازمند همکاری بیشتر با این مجموعه ها هستیم.

 رضا اردکانیان، وزیر نیرو در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با تاکید بر اینکه مسئله وقوع سیلاب ها و مدیریت آن، یکی از برنامه های مهم برای وزارت نیرو است، گفت: هم درباره سیلاب و هم در سایر بخش های مرتبط با حوزه آب، وزارت نیرو نقش کلیدی داشته و موظف است برای مدیریت این مقوله و برنامه ریزی برای آن با سایر نهادهای ذیربط، به صورت منظم و پایدار هماهنگی داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان هواشناسی با ارائه آمار و اطلاعات دقیق که پایه مباحث مربوط به آب و هوا را تشکیل می دهد، نقش مهم و تعیین کننده ای در مدیریت آب کشور و همچنین در زمینه مدیریت سیلاب ها دارد.

به گفته این مقام مسئول، ایران در حال تجربه خشکترین سالها نسبت به گذشته است؛ به این ترتیب، اجرایی شدن موضوع سازگاری با کم آبی می تواند وضعیت کشور را از شرایط کنونی، تا حدی دور کند.

اردکانیان، یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو را مسئله سازگاری با کم آبی دانست و ادامه داد: در اسفند سال گذشته کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهوری تشکیل شد تا به مباحث مربوط به این حوزه، با هماهنگی مدیران دستگاه های ذیربط رسیدگی شود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه گفتمان اصلی درباره موضوع سازگاری با کم آبی باید طی یک دهه گذشته مورد رسیدگی قرار می گرفت، اظهار داشت: وزارت نیرو با همکاری سایر نهادهای ذیربط، مصوبه ای را برای اجرای این طرح در هیات وزیران تدارک دید که اساس آن ماهیت چند انضباطه آب است.

اردکانیان تصریح کرد: مدیریت آب به صورت صحیح لازم است، از سوی دیگر توسعه جمعیت شهرنشینی و همچنین تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در شرایط کنونی باعث شده است که مدیریت مصرف به عنوان پیش درآمدی برای مدیریت تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به حضور دانشگاه ها و مراکز پژوهشگاهی تحقیقاتی توضیح داد: همکاری با این مجموعه ها برای تصمیم گیری بهتر در زمینه مدیریت منابع آبی یک ضرورت است و ما نیازمند همکاری بیش از پیش با این مجموعه ها هستیم.