ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری
ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه امروز ارتقای سلامت اداری یکی از استراتژی های مهم مدیریت شهری است گفت: در برخورد با تخلفات اداری، هیچ گونه چشم پوشی از سوی مدیران قابل قبول نیست و به هیچ عنوان با متخلفان مماشات نمی کنیم. ابراهیم شیخ در بازدید از اداره کل هماهنگی […]

معاون شهردار

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه امروز ارتقای سلامت اداری یکی از استراتژی های مهم مدیریت شهری است گفت: در برخورد با تخلفات اداری، هیچ گونه چشم پوشی از سوی مدیران قابل قبول نیست و به هیچ عنوان با متخلفان مماشات نمی کنیم.

ابراهیم شیخ در بازدید از اداره کل هماهنگی و نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران بر لزوم بررسی عوامل ارتکاب تخلفات اداری تأکید کرد و افزود: فرهنگ مماشات اداری در برخورد با تخلفات در شهرداری تهران باید اصلاح شود.

به گفته وی؛ به موضوع مهم برخورد با تخلفات اداری باید به صورت جدی و خارج از تعارفات درون سازمانی توجه شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

شیخ با اشاره به اینکه فرهنگ برخورد همراه با مماشات در شهرداری تهران به فرهنگ برخورد حرفه ای تغییر خواهد یافت، اظهار کرد: باید با هر نوع تخلف و هر گونه فساد در مجموعه مدیریت شهری به طور جدی و قاطع برخورد شود.

وی از ایجاد ساز و کارهای جدید به منظور رسیدگی به تخلفات اداری خبر داد و گفت: در انتصاب و استفاده از مدیران باید از تبارگماری که از آفت های سیستم های مدیریتی است، خودداری شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، شیخ هدف از فعالیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را ایجاد انضباط و ارتقای سلامت اداری دانست و خاطرنشان کرد: در شهرداری تهران با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب آیین نامه‌های رسیدگی به تخلفات به دنبال اثرات مثبت سلامت اداری بر شهر و ایجاد امنیت روانی در شهروندان و خدمات رسانی هر چه بهتر و بیشتر به آنها هستیم.