ضرورت پرداخت بدهی های دولت
ضرورت پرداخت بدهی های دولت

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار با اشاره به تلاش دولت برای مولدسازی دارایی ها، گفت: وزارت اقتصاد قصد دارد برنامه مدیریت تخصیص دارایی های دولت را با استفاده از نظر کارشناسان ارائه دهد. فریدون قربان پور، در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت گفت: وزارت اقتصاد قصد دارد تجربیات و […]

دارایی

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار با اشاره به تلاش دولت برای مولدسازی دارایی ها، گفت: وزارت اقتصاد قصد دارد برنامه مدیریت تخصیص دارایی های دولت را با استفاده از نظر کارشناسان ارائه دهد.

فریدون قربان پور، در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت گفت: وزارت اقتصاد قصد دارد تجربیات و برنامه کارشناسان ‌و مسئولان این امر در زمینه مدیریت تخصیص دارایی های دولت را ارایه داده و زمینه ساز تحولی عمیق در این حوزه شود.

وی ادامه داد: بر این اساس فرهنگ سازی و اقدام در زمینه مدیریت دارایی های دولتی عاملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین پرداخت بدهی های دولتی امری ضرروری به نظر می رسد.

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار افزود: وزارت اقتصاد امیدوار است تا با فرهنگ سازی در زمینه مدیریت تخصیص دارایی های دولت، برنامه ای جدی برای استفاده از این بخش اقتصادرا فراهم نماید.