طرح تبدیل تعهدات معوق خانواده رنو شرکت سایپا به کوییک R
طرح تبدیل تعهدات معوق خانواده رنو شرکت سایپا به کوییک R
ضمن سپاس از مشتریان محترم گروه رنو که با توجه به مشکلات تامین و تولید این گروه از خودروها، با سعه صدر خود نهایت همکاری را با ...

ضمن سپاس از مشتریان محترم گروه رنو که با توجه به مشکلات تامین و تولید این گروه از خودروها، با سعه صدر خود نهایت همکاری را با گروه خودروسازی سایپا بعمل آورده اند و و عذرخواهی مجدد بابت تاخیر بوجود آمده در تحویل خودروهای ثبت نامی ایشان، بدینوسیله فراخوان چهارم طرح های پیشنهادی گروه سایپا، جهت تعهدات مشتریان محترمی که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نگردیده است جهت اجرا از ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۱ به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.”طرح تبدیل تعهدات معوق خانواده رنو شرکت سایپا به کوییک R”

* قیمت کوییک آر برای این طرح، ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

  • منبع خبر : ایران جیب