ارایه طرح ترافیک جانبازان و فرزندان شاهد به روال سال گذشته
ارایه طرح ترافیک جانبازان و فرزندان شاهد به روال سال گذشته

مصطفی قنبرنژاد، مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری تهران از ارایه طرح ترافیک جانبازان و فرزندان شاهد به روال سال گذشته خبر داد. مصطفی قنبرنژاد در توضیح فرآیند طرح ترافیک سال ٩٧ ویژه جانبازان تصریح کرد: جانبازان محترم و فرزندان شاهد برابر سنوات گذشته طرح ترافیک دریافت می کنند. وی با بیان اینکه سهمیه […]

مصطفی قنبرنژاد، مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری تهران از ارایه طرح ترافیک جانبازان و فرزندان شاهد به روال سال گذشته خبر داد.

مصطفی قنبرنژاد در توضیح فرآیند طرح ترافیک سال ٩٧ ویژه جانبازان تصریح کرد: جانبازان محترم و فرزندان شاهد برابر سنوات گذشته طرح ترافیک دریافت می کنند. وی با بیان اینکه سهمیه طرح ترافیک جانبازان به روال سال گذشته در اختیار بنیاد شهید قرار گرفته است تصریح کرد: جانبازان محترم برای ارایه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه نکنند.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک تاکید کرد: جانبازان متقاضی طرح ترافیک ٩٧ میبایست به منظور بهره مندی از طرح ترافیک به دفاتر مختلف بنیاد شهید شهر تهران مراجعه و نسبت به ارایه مدارک خود به آن واحد اقدام کنند.