عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد
عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد

اعضای کمیسیون آموزش مجلس محمدرضا عارف را با اکثریت آراء به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به ریاست کمیسیون آموزش انتخاب شد. علاوه بر این، اعضای کمیسیون آموزش مجلس جبار کوچکی‌نژاد و احمدی لاشکی را به عنوان نایب رئیس اول و دوم و علیرضا سلیمی […]

اعضای کمیسیون آموزش مجلس محمدرضا عارف را با اکثریت آراء به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به ریاست کمیسیون آموزش انتخاب شد.

علاوه بر این، اعضای کمیسیون آموزش مجلس جبار کوچکی‌نژاد و احمدی لاشکی را به عنوان نایب رئیس اول و دوم و علیرضا سلیمی و محمد باسط درازهی را به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب کردند.

همچنین میرحمایت میرزاده نیز بعنوان سخنگوی کمیسیون آموزش انتخاب شد.