تنها با عبور بزرگراه شهید شوشتری از تونل موافقت داریم
تنها با عبور بزرگراه شهید شوشتری از تونل موافقت داریم

عیسی کلانتری در پاسخ به سوال اعطا عضو شورای شهر تهران در خصوص نظر سازمان حفاظت محیط زیست جهت تکمیل بزرگراه شهید شوشتری گفت: تنها با عبور این بزرگراه از تونل موافقت داریم. علی اعطا عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان و گزارش رئیس سازمان محیط زیست، ضمن بیان تذکری به موضوع […]

تونل

عیسی کلانتری در پاسخ به سوال اعطا عضو شورای شهر تهران در خصوص نظر سازمان حفاظت محیط زیست جهت تکمیل بزرگراه شهید شوشتری گفت: تنها با عبور این بزرگراه از تونل موافقت داریم.

علی اعطا عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان و گزارش رئیس سازمان محیط زیست، ضمن بیان تذکری به موضوع بزرگراه شهید شوشتری در منطقه شرق تهران پرداخت و گفت: بحث بزرگراه شهید شوشتری از چند سال قبل مطرح بوده که تضمین کننده رینگ کمربندی تهران در حریم شرقی تهران است و سالهاست بین شهرداری و سازمان محیط زیست در تکمیل این بزرگراه اختلاف وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۵ کیلومتر این بزرگراه از منطقه حفاظت شده سرخه حصار عبور می‌کند، گفت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که سازمان محیط زیست در این خصوص کوتاه آمده و موضوع همکاری با شهرداری مطرح شده است.

عضو شورای شهر تهران از رئیس سازمان محیط زیست خواستار شد که به صورت مشخص توضیح دهد با توجه به اینکه این بزرگراه جزء پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری است، قرار است در این خصوص چه تصمیماتی گرفته شود.

به گزارش تسنیم، عیسی کلانتری در جملاتی کوتاه در صحن شورای شهر تهران در پاسخ به موضوع مطرح شده در خصوص بزرگراه شهید شوشتری گفت: نظر سازمان محیط زیست بر این است که برای طی مسیر این بزرگراه تونل احداث شود و فقط با احداث تونل سازمان محیط زیست با ادامه پروژه بزرگراه شهید شوشتری موافقت دارد.