عضو کمیسیون تلفیق: باید تلاش کنیم میان منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ توازن برقرار باشد
عضو کمیسیون تلفیق: باید تلاش کنیم میان منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ توازن برقرار باشد
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تراز بودن منابع و مصارف در بودجه کشور اظهار کرد: اساساً مهمترین مسأله ما در بودجه سال آینده کشور این است که تلاش کنیم میان منابع و مصارف‌مان توازن برقرار باشد چراکه خلق هزینه‌های غیر منابع به جز ایجاد تورم و ناترازی در بودجه کمکی به اداره کشور نمی‌کند و ناترازی‌ها نیز سبب خلق نقدینگی و تحمیل هزینها بر خانواده می‌شود.

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تراز بودن منابع و مصارف در بودجه کشور اظهار کرد: اساساً مهمترین مسأله ما در بودجه سال آینده کشور این است که تلاش کنیم میان منابع و مصارف‌مان توازن برقرار باشد چراکه خلق هزینه‌های غیر منابع به جز ایجاد تورم و ناترازی در بودجه کمکی به اداره کشور نمی‌کند و ناترازی‌ها نیز سبب خلق نقدینگی و تحمیل هزینها بر خانواده می‌شود.

احمد راستینه در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ باید به تمام معنا بر حمایت از رونق تولید و کاهش تورم متمرکز باشد، گفت: بودجه سال آینده باید دو خصوصیت مهم داشته و بر دو موضع متمرکز باشد؛ حمایت از رونق تولید جهت کاهش تورم حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کاهش هزینه‌های خانوار اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شوند و احکام مربوطه باید بر این اساس مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: کاهش هزینه‌های تولید و وضع قوانین بودجه‌ای محکم در دفاع از سرمایه گذاری داخلی و آزادسازی ظرفیت‌های داخلی و افزایش بهره‌وری در هزینه کرد منابع از دیگر مسائلی است که در جریان رسیدگی به بودجه باید مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین سایر نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با تاکید بر لزوم تراز بودن منابع و مصارف در بودجه کشور اظهار کرد: اساساً مهمترین مسأله ما در بودجه سال آینده کشور این است که تلاش کنیم میان منابع و مصارف‌مان توازن برقرار باشد؛ چراکه خلق هزینه‌های غیر منابع به جز ایجاد تورم و ناترازی در بودجه کمکی به اداره کشور نمی‌کند و ناترازی‌ها نیز سبب خلق نقدینگی و تحمیل هزینه‌ها بر خانواده می‌شود.

راستینه در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم در بودجه ۱۴۰۳، ضمن توجه به وجود تراز میان منابع و مصارف، در راستای افزایش بهره‌وری و تمرکز منابع بر تولید و مهار تورم و حمایت از معیشت خانوار حرکت کنیم.

انتهای پیام