رایزنی درخصوص نقض عهد های آمریکا نسبت به برجام
رایزنی درخصوص نقض عهد های آمریکا نسبت به برجام

  رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان صبح امروز با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان صبح امروز با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. گفتنی است در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت اجرای برجام و نقض عهد های […]

 

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان صبح امروز با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان صبح امروز با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

گفتنی است در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت اجرای برجام و نقض عهد های متعهد آمریکا نسبت به برجام گفتگو و رایزنی خواهد شد.