عکس نمادین ناسا
عکس نمادین ناسا
عکس نمادین "رنگ آبی کم رنگ" ناسا که روز جمعه 30 ساله می شود. زمین تقریباً 4 میلیارد مایل دورتر از فضای خالی فضا را نشان می دهد.

به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد در ۱۴ فوریه ۱۹۹۰ ، یک فضاپیما نزدیک به ۴ میلیارد مایل دوراز زمین یک عکس نمادین معروف به “نقطه آبی رنگ پریده” را گرفت.

در تصویر، زمین کوچکتر از یک پیکسل در میان تاب گسترده ای از نور مه آلود خورشید است. این عکس از کاوشگر  Voyager-1گرفته شده است ، که در سال ۱۹۷۷ به همراه دوقلوی خود ،  Voyager-2 در نزدیکی مشتری و کیوان پرواز کرد ، در حالی که Voyager-2  از هر چهار غول گازی منظومه شمسی بازدید کرد: مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون .

تصویر “نقطه آبی کم رنگ” به همه نشان داد که جهان از نظر ما تا چه اندازه کوچک و شکننده است از منظری که قبلاً دیده نشده بود.

ساگان در کتاب خود ، با عنوان مناسب “نقطه آبی کم رنگ” نوشت: “شاید نمایش بهتر از حماقت انسانها نسبت به این تصویر دوردست از دنیای ریز و درشت ما وجود نداشته باشد.” “از نظر من ، این مسئولیت ما را تأکید می کند که با مهربانی بیشتری با یکدیگر رفتار کنیم ، و نقطه آبی کم رنگ ، تنها خانه ای را که تاکنون از آن شناختیم ، حفظ و گرامی داشته باشیم.”