فدراسیون فوتبال استقلال را محکوم کرد
فدراسیون فوتبال استقلال را محکوم کرد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص چند تیم  صادر کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص چند تیم  صادر کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال، در پرونده شکایت علیرضا فلاحی نوده از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت امیرپارسا حسینی راد از باشگاه دریای کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت امیررضا جمالی از باشگاه ایران خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۴۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت میرهادی میرجوان از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

انتهای پیام