فروریختن ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی بود
فروریختن ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی بود

اندکی بعد از پایان دوره پرهیجان جام جهانی ناگهان خبر رسید که روز گذشته بخش‌هایی از ورزشگاه بزرگ شهر وولگراد فروریخت. دلیل این اتفاق، بارش شدید باران و رانش زمین بوده است. این ورزشگاه به تازگی ساخته شده است و در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز از آن استفاده شد.

اندکی بعد از پایان دوره پرهیجان جام جهانی ناگهان خبر رسید که روز گذشته بخش‌هایی از ورزشگاه بزرگ شهر وولگراد فروریخت. دلیل این اتفاق، بارش شدید باران و رانش زمین بوده است. این ورزشگاه به تازگی ساخته شده است و در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز از آن استفاده شد.