فشاری که بی‌بی‌سی فارسی برای آمدن به ایران وارد می‌کند
فشاری که بی‌بی‌سی فارسی برای آمدن به ایران وارد می‌کند
خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی از زمان حضور خبرنگار بخش جهان این رسانه در ایران در حال وارد کردن فشار هستند تا بتوانند از این فرصت بیشترین بهره‌برداری را بکنند.

به گزارش واحد فرهنگی خبرگزاری صبح اقتصاد اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست مجوزهای روادید برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه‌های خارجی در تیرماه را منتشر کرده است که در آن مدت حضور خبرنگار بی‌بی‌سی جهان (BBC World) ۱۰ روز عنوان شده است.

حضور خبرنگار بی‌بی سی در حالی صورت گرفت که نشریه هافینگتن پست در گزارشی نوشت قرار است خبرنگار بی‌بی سی حضورش در ایران ادامه داشته باشد. از سویی هم گزارش فوق تأکید داشت شرط حضور خبرنگار بی‌بی سی در ایران این بوده که هیچ مطلبی از او در سرویس فارسی زبان این شبکه منعکس نشود.

بر اساس همین گزارش اتحادیه ملی روزنامه نگاران انگلیس (بریتانیا) از مدیران ب ی‌بی سی خواست تا رویکردشان در آینده تغییر دهند و خبرنگاران بی‌بی سی فارسی هم اقداماتی را از طریق همین اتحادیه انجام دادند.

هرچند تا کنون به طور رسمی هیچ مقام دولتی از مفاد این توافق اطلاعاتی نداده است تا صحت آن برای رسانه‌هایداخلی تأیید شود، اما مجموعه اقدامات رسانه‌ای که در خارج از مرزهای کشور در حال انجام است حکایت از این دارد که رسانه‌های بزرگی همچون بی‌بی سی که سرویس فارسی زبان آن به طور علنی بر خلاف منافع جمهوری اسلامی ایرانفعالیت می‌کند هیچ ابایی ندارند تا با اقدامات تدریجی خبرنگاران شان را به طور رسمی داخل کشور بفرستند و محتواییمناسب با منافع دولت متبوع شان تهیه کنند.

این در حالی است که حضور خبرنگاران خارجی در کشور تنها زمانی مجاز و پذیرفته است که در راستای منافع ملی کشور باشد و شایسته است اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت حضور خبرنگاران خارجی در کشور را بر عهده دارد بعد از این دقت بیشتری داشته باشد.

خبرگزاری مهر آماده است نظرات مسئولان اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درباره حضور خبرنگاران خارجی که حضورشان با فشار رسانه‌های اپوزیسیون همراه است را بشنود.

  • منبع خبر : مهر